Obhajoba závěrečné práce

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.