Praktická dílna II: Práce ve studiu, trénink a nácvik manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Přehrát video

ID: SP-19-20-619

Anotace k předmětu

Svět médií nás obklopuje po celý den. Natáčení videí, vzkazů a děkovných přání od TOP managementu pro zaměstnance v dnešní době rychle přibývá. Videa se natáčí na web firmy i nejrůznější sociální sítě. Slouží pro propagaci hlavních myšlenek a vizí každé společnosti. Moderní firmy si uvědomují důležitost, kdy manažeři oddělení a ředitelé musí umět správně vystupovat a hovořit před kamerou. Studenti se v rámci tematických setkání s lektorem naučí prezentovat před kamerou i práci s mikrofonem. Natáčení produktových a motivačních videí, s názory vedoucího pracovníka, je nedílnou součástí práce moderního manažera. Jedním z hlavních výstupů modulu Praktické dílny II. bude natočení konkrétní videonahrávky, ve které si student vyzkouší profesionální vystupování před kamerou.

 

Obsah předmětu

V rámci tematických setkání s lektorem se budeme věnovat významu zvoleného tématu pro firemní videonahrávku. Představíme si důležitost zdůvodnění přínosu pro posluchače i diváky. Pozornost bude věnována možnostem uplatnění manažerských videonahrávek v moderní společnosti. Zaměříme se na tvorbu hlavních cílů videoprezentace i na důležitost závěru videa. Soustředit se budeme na správně vylíčený popis hlavních myšlenek, argumentů a celkového příběhu ve video prezentaci. Zaměříme pozornost na adekvátní vložení osobních zkušeností a referencí do firemních videí. Student se seznámí se základním desaterem natáčení manažerských video vzkazů pro zaměstnance a podřízené. Závěrečným výstupem bude suverénní a profesionální přednes zvoleného manažerského tématu před televizní kamerou.

 

Cíl předmětu

Student si vyzkouší manažerskou práci s mikrofonem a před kamerou. Pozornost bude zaměřena na praktický trénink moderování debat a porad. Základem pokročilé praktické dílny bude nácvik správného držení různých typů mikrofonu i odpovídající vzdálenost od obličeje. Vysvětlit byste měli, jaká je správná dynamika manažerského projevu na mikrofon. Zaměříme se na nácvik odpovídající hlasitosti při projevu na různé typy mikrofonů. Pozornost bude věnována správnému očnímu kontaktu i práci s pomůckami při veřejném vystoupení. Jedním z hlavních cílů bude praktický trénink manažerského projevu před kamerou. Zaměříme se na chůzi, pohyb a gesta manažera při video prezentacích.

 

Struktura předmětu

Média jako současný fenomén

Fáze projektu – koncepce, realizace, uvedení on-line

Audio – zvuk, prostorová akustika

Funkce zvuku

Zvukové efekty při vytváření firemních videí

Obrazová komunikace

Chůze, pohyb a gesta manažera při video prezentacích

Dynamika projevu před kamerou

Čtecí zařízení v TV produkci

Úvod, závěr, gradace a shrnutí hlavních bodů videa

 

Literatura

KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. ISBN: 9788024615783

KABÁTEK, A.: Obchodní a manažerská prezentace. Praha: Grada, 2010. ISBN: 9788024733449

JIRÁK, J., BURTON, G.: Úvod do studia médií. Barrister Principal, 2001. ISBN: 8085947676

JIRÁK, J., KOPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN: 9788026207436

MINAŘÍKOVÁ, E.: Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. ISBN: 9788024729794

SCHELLMANN, B. a kol.: Média – základní pojmy – návrhy – výroba. Europa Sobotáles, 2004. ISBN: 8086706060

SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií. Nejvyužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2015. ISBN: 9788024735689

VIAN, B.: Communication in the Age of Suspicion Trust and the Media. Palgrave Macmillan, 2007. ISBN: 9780230002548

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.