Prezentační dovednosti manažera (gestika, mimika, proxemika a posturologie)

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Přehrát video

ID: SP-17-20-617

Anotace k předmětu

Modul se zaměřuje na faktory, které rozhodují o úspěšnosti prezentace. Porozumět byste měli, jak získat a udržet si pozornost a autoritu prezentujícího. Vysvětlíme si, čím je důležitá image prezentující osoby i to, jak se nenechat „vykolejit“ nepříjemnými dotazy z publika. Představíme si, jak připravit zapamatovatelnou prezentaci a jak využít metody myšlenkové mapy. Důraz bude kladen na praktický nácvik používání pozitivních gest během prezentování. Porozumět byste měli, jak předstoupit před auditorium a jak využít gest, mimiky, proxemiky a posturologie pro zesílení prezentujících myšlenek. Vysvětlíme si, jak zvládat obtížné otázky, a jak reagovat na vyrušování během prezentace. Rozumět byste měli, jak připravit snímky pro projekci i doprovodné materiály pro účastníky. Pozornost bude věnována desateru jak řádně pracovat s flipchartem. Soustředíme se také na AV techniku a možnosti vhodného doplnění v manažerské prezentaci.

 

Obsah předmětu

Pozornost zaměříme na používání argumentů a mobilizátorů pozornosti publika. Věnovat se budeme povoleným i nedoporučeným manipulativních technikám při prezentování. Vysvětlit byste měli jaký je rozdíl mezi monologickou a interaktivní prezentací. Zodpovědět byste měli, jak vtáhnout posluchač do prezentace.  Budeme se věnovat nácviku umění aktivního naslouchání. Představíme si herní a soutěžní prvky v prezentaci – přínosy, výhody a možná rizika.  Pozornost věnujte možnostem audiovizuální pomoci při prezentování. Zodpovědět byste měli jaká je práce s interaktivní tabulí a s hlasovacím zařízením během prezentování. Zvládnout byste měli složité situace a měli byste si poradit v nestandardních situacích. Věnovat se budeme nácviku obtížných modelových situací plynoucí z prostorových či časových komplikacích během prezentování. Vysvětlit byste měli, jak se zachovat v případě vlastního pochybení a jak reagovat na vyrušování? Porozumět byste měli co s pasivitou u posluchačů a jak zvýšit zájem o prezentované téma. Soustředit se budeme na zvládání obtížných námitek. Zaměříte se na trénink reakcí na nesouhlasné reakce od publika a na faktory, které rozhodují o úspěšnosti prezentace.

 

Cíl předmětu

Pozornost tohoto modulu je zaměřena na oblast, jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Vysvětlit byste měli sílu neverbální komunikace a správné struktury sdělení. Pozornost věnujeme technikám pro kontrolu obsahu textu i atmosféry v publiku. Modul se zaměřuje na základní i pokročilé dovednosti, techniky a strategie nezbytné k tomu, aby studenti dokázali výjimečným způsobem prezentovat sami sebe i svoje nápady. A to kdekoliv a jakémukoliv publiku. Prezentace musí být výjimečné a musí neustále překonávat očekávání publika. Studenti se naučí navázat spojení s publikem a prezentovat pod tlakem. Modul se zaměří na techniky vhodné pro rozhovory mezi čtyřma očima, prezentace menším skupinám i pro velké obecenstvo.

 

Struktura předmětu

Nonverbální komunikace

Zvládání obtížných situací

Osobnost mluvčího

Mluvený projev s minimálním podkladem v bodech

Projev spatra, nepřipravený text

Projev s prezentací

Gestika

Mimika, pohled očí

Proxemika, haptika

Posturologie

 

Literatura

CIALDINI, R. B.: Vliv - síla přesvědčování a manipulace. Brno: BizBooks, 2012. ISBN: 9788026500414

CRKALOVÁ, A., RIETHOF, N.: Průvodce světem koučování a osobní typologie. Praha:  Management Press, 2012. ISBN: 9788072612529

FAIRCLOUGH, N.: Language and Power. Taylor Francis, 2014. ISBN: 9781138790971

JONES, G., MOORHOUSE, A.: Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN: 9788024730226

PEASOVI, A. a B.: Řeč těla. Praha: Portál, 2011. ISBN: 9788073679217

REIFOVÁ, I.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN: 8071789267

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.