Realitní trh a obchodování s nemovitostmi

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

ID: SP-40-12-640

Anotace k předmětu

Předmět „Realitní trh a obchodování s nemovitostmi“ se zabývá otázkami nákupu či prodeji nemovitostí, stavem českého realitního trhu a všemi dalšími aspekty obchodování s nemovitostmi, včetně případných podnikatelských a právních rizik s nimi spojených. Studenti si po absolvování předmětu odnesou schopnost samostatně analyzovat situaci na trhnu, ale i základní právní schopnosti v oblasti práva nemovitých věcí a obchodu s nemovitostmi. Smyslem tohoto předmětu je zvýšit samostatnost a konkurenceschopnost realitních makléřů.

 

Obsah předmětu

Obsahem předmětu budou zejména následující témata: právní minimum pro obchod s nemovitostmi, osvojení pojmů reality, realitní kancelář, realitní makléř, vlastnické právo, katastr nemovitostí, řízení před katastrálním úřadem, vlastnictví bytových a nebytových prostor, list vlastnictví, předkupní právo, zástavní právo, věcné břemeno, zprostředkovatelská smlouva, novostavby, důraz bude kladen zejména na nabývání vlastnického práva, vklad a záznam v katastru nemovitostí, řízení před katastrálním úřadem, specifika vlastnictví bytových a nebytových prostor nebo vztah klienta a realitní kanceláře. Probrány budou rovněž další vztahy týkající se nemovitostí či zprostředkovatelská smlouva a další smlouvy nezbytné pro fungování realitní kanceláře, nemovitosti nezapisované do katastru. Vysvětlena bude blíže problematika podnikání realitní kanceláře, vztah klienta a realitní kanceláře a některé další vztahy týkající se nemovitostí – např. zástavní smlouva k zajištění hypotečního úvěru, jiné způsoby zajištění úhrady kupní ceny atd.

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je seznámit posluchače s aktuální situací na českém realitním trhu a naučit je do budoucnosti samostatně vyhodnocovat a analyzovat případné výkyvy trhu, s relevantními faktory, ovlivňujícími rozvoj realitního trhu, jakož i s právními aspekty právní úpravy na českém realitním trhu. Posluchačům budou popsány a vysvětleny i obchodní operace s nemovitostmi, které se týkají vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností, nabývání podniků, fúzí a podobně, upravuje obchodní zákoník, smlouvy, které zajišťují rozvojové projekty, využívající rozdílných právních konstrukcí. Cílem je posluchače v rámci tohoto modulu dále seznámit s problematikou dražeb nemovitostí v rámci insolvenčního či exekučního řízení, a seznámit je s možností a postupem při nákupu nemovitostí v jejich rámci.

 

Struktura předmětu

Realitní trh

Realitní makléř

Vlastnické právo

Kupní smlouva

Smlouva o zprostředkování

Katastr nemovitostí

Katastrální úřad

Společenství vlastníků jednotek

Zákon o vlastnictví bytů

Věcná břemena

Zástavní právo

 

Literatura

ORT, P.: Analýza realitního trhu. Praha, Leges 2019

KINDL, M.: Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha, C.H.Beck, 2015

RABAN, P. a kol: Závazkové právo. Brno, nakl. Aleš Čeněk, 2019

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2019

BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H.: Katastrální zákon. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, 2015

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.