Risk management klinické praxe (QMS II)

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Pediatr, Dietolog - ředitel nestátního zdravotnického zařízení ReFit Clinic

ID: SP-29-20-629

Anotace předmětu

Předmět Risk management klinické praxe (QMS II) přímo navazuje na předmět „Řízení dokumentace a auditů kvality“ (QMS I), přičemž klade větší důraz na aplikaci principů QMS pro klinickou praxi a zvýšení její bezpečnosti nejen pro pacienta, ale také poskytovatele a zaměstnance. Ačkoli se informace o výskytu rizik při poskytování zdravotních služeb v literatuře objevují již od poloviny minulého století, nejsou zdravotníci v České republice systematicky vzděláváni ani o etiologii pochybení ani o možných preventivních opatřeních. Vzdělávání v oblasti managementu kvality je nesystematické, nekoordinované a není dodatečně zahrnuto do pregraduálního studia zdravotnických pracovníků. Existují pouze cílené kursy, semináře a školení v oblasti celoživotního vzdělávání – toto jsou ale obvykle akce cílené na osoby, které se managementu kvality a rizik věnují profesionálně, nikoli na širší „zdravotnickou veřejnost“.

V souladu se sociokulturními změnami se postupně zvyšuje potřeba a postupně také zájem populace pacientů o partnerský přístup při poskytování zdravotních služeb, který by měl být ze strany zdravotnických pracovníků podporován. Aktivní přístup pacientů jako příjemců péče se projevuje také v přístupu k hodnocení kvality a bezpečí péče

 

Obsah předmětu

Systém řízení/managementu rizik (SMR) v klinické praxi je proaktivní systém vyhledávání, identifikace, definice jakýchkoliv rizik spojených s poskytování zdravotní péče a přijímání preventivních opatření která zabrání výskytu incidentů a dosáhne cílů tohoto proaktivního systému tj. především zvýšení kvality a bezpečí.  SMR myšlen jako systém řízení rizik, při poskytování zdravotní péče, který je integrován do celkového systému řízení daného zdravotnického zařízení. Toto téma obsahuje mnoho teoretických a aplikovaných informací, které jsou vhodné pro interaktivní didaktickou přednášku.

 

Cíl předmětu

Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Předmět Risk management klinické praxe (QMS II) je jednak seznámení se obecně s managementem rizik v kterékoli organizaci poskytující zdravotní péči. Cílem předmětu je získat vědomosti a dovednosti potřebné pro realizaci programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí klinické praxe a případnou efektivní přípravu zdravotnického zařízení k externímu hodnocení kvality a bezpečí. To předpokládá umět plánovat, provádět sběr a vyhodnocování klinických dat, stanovit prioritní oblasti, vypracovat standardy kvality, zavádět systém kontinuálního zvyšování kvality do organizace/oddělení, rozvíjet kompetence jednotlivců v týmu, využívat systémy a nástroje na podporu řízení QMS a TQM, implementovat národní akreditační standardy na vlastním pracovišti, koordinovat činnost pracovní skupiny při přípravě zařízení/oddělení na externí kontrolu kvality Student získá informace z oblasti obecného managementu kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních - zavádění systému řízení a zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, definice kvality, nástroje a techniky zvyšování kvality, význam řízení kvality pro organizaci, překážky při zavádění QMS/TQM, základní principy řízení kvality, systémy a nástroje na podporu řízení TQM, zavádění systému řízení kvality do organizace, systém kvality ve zdravotnictví, determinanty implementace systému kvality, řízení rozvoje kvality, úloha vrcholového managementu v řízení kvality.

Seznámení se s pravidly poskytování ZP na základě standardizace klinické péče, Klinickým standardem rozumíme popis postupu při provádění péče o pacienta s danou diagnózou (AIM, CPM) zahrnující popis strukturálních požadavků na péči (typ zdravotnického zařízení, kompetence a počet pracovníků, vybavení, léčiva), popis procesu poskytované péče  a očekávaného (ideálně měřitelného) výstupy poskytované péče.

 

Struktura předmětu:

Teoretická část

 • Management rizik v kterékoli organizaci poskytující zdravotní péči znamená zavedení systematického přístupu k řízení rizik s docílením redukce, nebo až eliminace:
  • ztráty života,
  • finančních ztrát,
  • ztráty dostupnosti kvalifikovaného personálu na všech úrovních,
  • ztráty bezpečnosti personálu a pacienta / klienta / uživatele,
  • ztráty dostupnosti nebo zabezpečení technologie a budov,  ztráty reputace organizace (poskytovatele ZS).
 • Sledování, hlášení a analýza nežádoucích událostí (NÚ).
 • Standardizace klinické praxe
 • Procesní řízení ve zdravotnictví

Praktická část

 • Příprava kořenové analýzy vybrané NÚ.
 • Minimální požadavky na klinický doporučený postup s využitím evidence based a přesným uvedením stupně důkazů dle Haynesovy pyramidy, validních zdrojů a potřeby revize a aktualizace.
 • Check list vybraného procesu.

Kazuistiky

Seznámení studentů s konkrétními kazuistikami z klinické praxe zaměřené na hlavní kritické oblastí při poskytování zdravotní péče.

Panelová diskuze

 

Literatura

BRIŠ, P.: Management kvality. 2. vyd. Zlín: 2010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 208 s. ISBN 978-80-7318-912-9. 

BUCHBINDER, S. B., & SHANKS, N. H.: Introduction to health care management. Jones & Bartlett Publishers, rok vydání 2016.  

BUTTIGIEG, S. C., RATHERT, C.,VON EIFF, W.: International Best Practices in Health Care Management. Emerald Group Publishing, rok vydání 2015.

GLADKIJ, I.: Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví: řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Computer Press, rok vydání 2003.

MADAR, J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. Praha: Grada, rok vydání 2004.

MARX, D., VLČEK, F:: Akreditační standardy pro nemocnice. 3. vydání, 2013. Praha: Tigis s.r.o.. ISBN 978-80-87323-04-05.

LÍČENÍK, R.: Klinické doporučené postupy: obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc 2003: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 117 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2265-7.

LÍČENÍK, R.: Klinické doporučené postupy I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 133 s. monografie. ISBN 978-80-244-3983-9.

LÍČENÍK, R.: Klinické doporučené postupy II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 138 s. monografie. ISBN 978-80-244-3984-6.

SPATH, P.: Introduction to Healthcare Quality Management. 2. Chicago: Health Administration Press, 2013. ISBN 9781567935936.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.