Řízení dokumentace a auditů kvality (QMS I)

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Pediatr, Dietolog - ředitel nestátního zdravotnického zařízení ReFit Clinic

ID: SP-30-20-630

Anotace předmětu

Problematika QMS (Quality Managemnet Systém) ve zdravotnictví je vysoce aktuální téma. V současné době je mnoho zdravotnických zařízení, která se zaměřují na zvyšování kvality péče poskytované klientům. Zdravotnická zařízení mají různé motivace. Jedním z motivů je uspokojování požadavků akreditačních standardů, poskytovaní kvalitnějších služeb. V neposlední řadě je také snahou přiblížení se standardům Evropské unie, aby zdravotnické zařízení bylo konkurence schopné s ostatními zdravotnickými zařízeními. V ekonomicky vyspělých zemích existuje řada modelů a systémů, které se zabývají rozvojem a standardizací kvality s tím, že většina zemí má své vlastní systémy standardizace. Poskytovat kvalitní péči je jednou z hlavních priorit léčebné i ošetřovatelské péče, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu poskytované služby klientům.

Nastavení systému QMS je nezbytnou podmínkou pro kontinuální zvyšování kvality (CQI) a bezpečí poskytované péče ve zdravotnictví. S rostoucím vývojem, novými technologiemi a neustále se zvyšujícími nároky na poskytovanou zdravotní péči vznikl i požadavek na zavedení systému QMS v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Systém managementu kvality si bere za cíl spojit různorodé vnitřní procesy v daném zdravotnickém zařízení, svým postojem směřuje k procesnímu přístupu při poskytování zdravotní péče a dále umožňuje v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšování jednotlivých sledovaných procesů tak, že vedou k větší efektivnosti a především zvýšení bezpečí nejen pro pacienty, ale také zaměstnance a zřizovatele daného zařízení. Cílem systému řízení a rozvoje kvality je spokojený pacient. Kvalita je bezpečně a standardně zajištěný léčebně-diagnostický a ošetřovatelský proces ve všech jeho fázích v bezpečném prostředí.

 

Obsah předmětu

V rámci tematického setkání lektora se studenty k tomuto předmětu bude nejprve pozornost věnována shrnutí teoretických znalostí z oblasti systémů QMS obecně. Úvod do problematiky české legislativy upravující podmínky nastavení  QMS ve zdravotnictví, vymezení legislativního rámce pro vedení zdravotnické dokumentace obecně. Seznámení s minimálním obsahem některých samostatných součástí zdravotnické dokumentace, pravidly pro archivaci, skartaci či nahlížení v kontextu aktuálních legislativních změn. Studenti budou seznámeni s možnostmi interního a externího  controlingu  QMS  se zaměřením na kontrolu zdravotnické dokumentace. Budou seznámeni s pravidly interního auditu, jako nástroje kontroly QMS, s pravidly provádění auditu, nastavení krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatření. Indikátory kvality jako statistické ukazatele, které se mohou zaměřovat na strukturu, proces nebo výsledek určitého procesu. V praktické části si pod vedením lektora sami sestaví Check list na základě kterého se pokusí provést audit zdravotnické dokumentace virtuálního zdravotnického zařízení.

 

Cíl předmětu

Toto téma obsahuje mnoho teoretických a aplikovaných informací, které jsou vhodné pro interaktivní didaktickou přednášku. Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu QMS ve zdravotnictví I - řízení dokumentace a auditů kvality je jednak seznámení se obecně s problematikou QMS ve zdravotnictví a jednak porozumění některým dílčím aspektům této problematiky v konkrétních procesech poskytování zdravotní péče, jako je např. vedení zdravotnické dokumentace. Učit zdravotníky metodám zvyšování kvality může být náročné, protože to vyžaduje pracovníky, kteří mají reálné zkušenosti s příslušnými nástroji a jsou obeznámeni s výhodami spojenými s jejich používáním. Proto je cílem umožnit zdravotníkům používat nástroje pro zvyšování kvality a zajistit individualizované koučování v metodách zvyšování kvality.

 

Struktura předmětu:

Teoretická část

 • Definice QMS obecně.
 • Aplikace QMS do systému zdravotní péče.
 • Aplikace Demingových principů CQI pro zdravotní péči
 • Aktuální legislativní rámec poskytování zdravotní péče a nastavení systému sledování kvality ve zdravotnických zařízeních
  • č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách
  • č. 102/2012 Sb. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • Aktuální legislativní rámec pro vedení zdravotnické dokumentace a možnosti interního controlingu
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2018 Sb. novelizující vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 • Interní audit jako nástroj pro kontrolu QMS v rámci zdravotnického zařízení.

Praktická část

 • Příprava check listu pro kontrolu zdravotnické dokumentace.
 • Nejčastější chyby v přípravě, realizaci a analýze interního auditu.
 • Analýza a možnosti využití výsledku interního auditu pro zvyšování kvality.
 • Indikátory kvality a jak je správně nastavit.

Kazuistiky

Seznámení studentů s konkrétními kazuistikami z klinické praxe zaměřené na chyby ve vedení zdravotnické dokumentace.

Panelová diskuze

 

Literatura

BRIŠ, P.: Management kvality. 2. vyd. Zlín, v roce 2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 208 s. ISBN 978-80-7318-912-9. 

BUCHBINDER, S. B., & SHANKS, N. H.: Introduction to health care management. Jones & Bartlett Publishers 2016. 

BUTTIGIEG, S. C., RATHERT, C.,VON EIFF, W.: International Best Practices in Health Care Management. Emerald Group Publishing.2015.

GLADKIJ, I.: Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví: řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Computer Press.2003.

MADAR, J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. Praha: Grada 2004.

MARX, D., VLČEK, F.: Akreditační standardy pro nemocnice. 3. vydání, Praha: Tigis s.r.o., vydáno v roce 2013, ISBN 978-80-87323-04-05

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.