Strategie businessu

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přehrát video

ID: MNG-21-20-421

 

„If you don´t know, where you are going to, any road takes you there….“

Cheshire cat, Alice in Wonderland

 

Anotace k předmětu

Firma, která nemá strategii, je v nejlepším případě odsouzena k průměrnosti. Bez strategie nevíme, jaký je celý cíl jsme odsouzeni pouze reagovat ana problémy .  Jak trefně řekl Vince Lombardi, legendární NFL coach: “Hope is not a strategy”. Strategie dává všem lidem ve firmě jasný směr a přispívá k racionalitě jednotlivých akcí a projektů, které jsou součástí promyšleného celku. Strategie nám dává jasnou představu  o předpokláném  vývoji tržního prostředí, o naší tržní pozici a jak ji zlepšit, dává nám indikaci, jaké nové produkty/ řešení budeme vyvijet, jak inovovat nás obchodní model a jaké jsou cílové skupiny zákazníků a proč. Kvalitní strategie motivuje lidi ve firmě a pomáhá k loajalitě a hrdosti zaměstnaců, Výzkumy ukazují, že 80% firem má kvalitně formulovanou strategii, ale pouze 20% těchto strategií je dobře komunikována a realizována.  Jak říká Peter Drucker: “Strategy is a commodity, execution is an art.” Proto se kromě tvorby strategie budeme detailně zabývat i těmito oblastmi.

 

Obsah předmětu

V této sekci probereme základní typy businessu – Product Leadership, Cost Leadership a Customer Intimacy, v čem se liší a možné kombinace těchto strategických směrů a s tím související rozdílná strategická východiska pro jednotlivé typy businessu nebo jejich kombinace. Osvojíme si metodiku tvorby strategie od vize až po implementaci. Zároveň probereme metodiku analýzy trhů, konkurence, naší pozice na trhu a tvorbu strategických scénářů. Kvalitní strategie není jenom o obchodu marketingu, ale zahrnuje i návaznosti na vývoj nových produktů, vstup na nové trhy, akvizice a inovace procesů napříč firmou Budeme diskutovat, jak komunikovat strategii tak, aby ji lidé ve firmě porozuměli, osvojili a chápali svou roli. Probereme metody a techniky, jak strategii realizovat, tak, aby přinesla žádané výsledky. Winston Churchill to vyjádřil s typický humorem: „However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”.

 

Cíl předmětu

Hluboké pochopení komplexnosti obchodu jako důležité a nedílné součásti businessu. Porozumění faktu, že strategie musí vycházet ze zpětné vazby od zákazníků a anticipace jejich budoucích potřeb a jejich strategií, Posluchači si osvojí schopnost tvorby strategie, její komunikace a implementace. Cílem je dosáhnout hlubokého pochopení, že kvalitní strategie vzniká konstruktivním střetem možností a schopností firmy, potřebami zákazníků, tržními a technologickými trendy. Celý program bude velmi interaktivní, s použitím praktických cvičení, a konstruktivního střetu názorů. Na konkrétních příkladech úspěšných i neúspěšných strategií si posluchači osvojí praktické implikace strategie. Michael Porter vyjádřil smysl strategie jednou větou: „A strategy delineates a territory in which a company seeks to be unique“.

 

Struktura předmětu

Význam strategie

Typy businessů a strategické implikace

Strategická vize

Analýza trhů, konkurence a naší tržní pozice

Tvorba strategických scénářů a jejich vyhodnocení

Finanční bilance scénářů

Komunikace strategie všemi směry

Řízeni implementace strategických projektů

Zpětná vazba a korekce strategie

 

Literatura

MARGRETTA, J.:  Michael Porter jasně a srozumitelně, 2012, Management Press

COVEY, S.:  Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech, 2011, Management Press

Kolektiv autorů: O strategii, 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, 2018, Management Press

COLLINS, J. C.:  Good to Great, 2001, William Collins

TZU, S.: Art of War, 2007, Amazon

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.