Ing. Anežka Mrázová, MPA

„Poté, co mi byla zaměstnavatelem nabídnuta možnost prohloubit si vzdělání dalším studiem, začala jsem se o instituce poskytující vzdělávání dle mého pracovního zařazení a zájmu více zajímat.

Vzhledem k dlouholetému působení ve veřejném sektoru jsem se zaměřila na možnosti vzdělávání v oblasti veřejné správy.

Z různých alternativ jsem si, po dohodě se svým zaměstnavatelem, vybrala Ústav práva a právní vědy o.p.s., studijní program Master of Public Administration. Hlavním kritériem mého výběru studijního oboru MPA byla zejména návaznost na předcházející magisterské studium oboru veřejná správa a politika se zaměřením na veřejné finance.

Dále pak kvalita poskytovaného vzdělávání, forma a délka studia. Nabízená možnost distančního studia s přednáškami v pátek nebo v sobotu mi, s přihlédnutím k mým pracovním povinnostem, naprosto vyhovovala. Důležitou roli při výběru měla rovněž erudice a odbornost přednášejících lektorů.

Prvořadým cílem absolvování studia MPA je rozšíření mých znalostí a dovedností v oblasti veřejné správy, veřejných financí, ekonomických a právních informací, e-governmentu, a to vše v souladu s aktuálním vývojem legislativy. Svým kolegům i přátelům studium MPA vřele doporučuji.

Studium MPA v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. naprosto splnilo má očekávání. Velmi si cením individuálního přístupu všech přednášejících lektorů i zaměstnanců Ústavu a také možnosti účasti na seminářích organizovaných mimo studijní program MPA.“

Zobrazit všechny reference
MPA

MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Program je určen pro

pracovníky veřejné správy

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MPA

Ing. Michaela Matoušková, MPA

Starostka obce Řečany nad Labem
MPA

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA

MPA

Mgr. Bc. Jan Šplíchal, MPA

MPA

JUDr. Blanka Žáčková, MPA

Já pracuju ve veřejné správě 15 let, jsem JUDr. práv a ve veřejné správě se zabývám právem.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.