(Webinář) Jak efektivně řídit zaměstnance: čeho se držet a čeho vyvarovat

Webinář se věnuje základním principům úspěšného řízení a vedení spolupracovníků i nejčastějším chybám, které toto řízení provázejí. Zabývá se hlavními předpoklady výkonnosti osob - zásadami a nástroji účinné motivace, hodnocení a odměňování, pravidly manažerské komunikace i předpoklady pro získání autority lídra, společnými pro všechny oblasti řízení. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, řešení případových situací a moderovaná diskuse.

Program semináře

 • Základní manažerské úlohy a funkce
 • Jak zadávat, delegovat a kontrolovat úkoly
 • Jak předávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu
 • Jak motivovat, hodnotit a odměňovat zaměstnance
 • Jak přesvědčivě komunikovat
 • Jak získat a posílit svou řídící autoritu
 • Jak se vyvarovat nejčastějším chybám vedoucích

 

Cílová skupina semináře

 Webinář je určen manažerům, pracovníkům, kteří se  na výkon vedoucí funkce připravují i personalistům zabývajícím se školeními a tréninky řídích schopností vedoucích.

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.