(Webinář) - Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat?

Program semináře

Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

 • Nejčastější důvody, proč druhá strana nenaslouchá
 • Jak změnit způsob své vlastní komunikace
 • Jak naslouchání druhé strany posílit
 • Jak druhou stranu na její chování taktně upozornit
 • Co, když druhá strana něco slyšet nechce?

Cílová skupina semináře

Webinář je určen všem, kteří se snaží zdokonalit své komunikační schopnosti, a to i v obtížných situacích při jednání s nekomunikativními či sebestřednými osobami.

 

Lektor

 Jan Urban, působí jako poradce ve společnosti Consilium Group, s.r.o. zabývající se řízením a organizací lidských zdrojů, jako lektor kurzů MBA v ÚPPV a EBS a VŠ učitel managementu. Je autorem knihy „Vezměte svůj život do vlastních rukou“ (2020).

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.