Kurzarbeit a pracovněprávní aktuality v postcovidové době

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1.ledna 2021, přinesla do pracovněprávních (personálních) vztahů řadu novinek, které při jejich řešení v praxi mnohdy vyvolávají řadu problémů. Jedná se např. o zásadní změny ve výpočtu dovolené, při vytváření sdílených pracovních míst, při poskytování dalšího pracovního volna, které není upraveno v předpisech apod.

Program semináře

Řešením nejen těchto uvedených otázek se bude zabývat připravený seminář.  Na úseku pracovněprávních vztahů byly však v poslední době přijaty nové předpisy, s jejichž obsahem  rovněž posluchače seznámíme. Jedná se např. o vysvětlení směrnice EU k sladění rodinného a pracovního života, která má v našich předpisech odraz zejména v nové úpravě dovolené.

 Byla rovněž přijata s účinností od 1. července 2021 nová právní úprava kurzarbeitu, v legislativě označené jako „ příspěvek při částečné práci,“ jsou změny v podpoře v nezaměstnanosti apod.

V období koronaviru byla zaměstnavateli velmi často využívána  práce z domova (home office), s jejíž aplikací se počítá i nadále. Budeme se v této souvislosti zabývat a řešit problémy s tím spojené, jako je např. náhrada za spotřebovanou energii, náhrada škody zaměstnanci,ochrana počítačových údajů apod. Tyto otázky nejsou v právním předpise řešeny. 

I v období po pandemii v řadě odvětví postrádají zaměstnavatelé nové zaměstnance. Rozhodují se, jak je přijímat do pracovního poměru. I na tomto úseku se budeme zabývat např. náležitostmi pracovních smluv, ústně uzavřenými pracovními smlouvami, příslibem zaměstnání apod.

Lektor je připraven odpovídat na dotazy posluchačů v průběhu nebo před konáním webináře.

 

Osnova

 • Kurzarbeit-nový příspěvek při částečné práci, podmínky
 • Změny v podpoře v nezaměstnanosti, rekvalifikace a školení
 • Home office – klady a problémy
 • Rekvalifikace- zájem zaměstnanců o nové pracovní místo
 • Zaměstnavatel přijímá zaměstnance
 • Sdílené pracovní místo – výhoda nebo nevýhoda?
 • Navýšení práv zaměstnavatelem nad zákoník práce
 • Jaké přestávky započítat do pracovní doby?
 • Ochrana emailové pošty na pracovišti a kamerové systémy
 • Částečné pracovní úvazky a flexibilní formy práce
 • Dočasné zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli
 • Dovolená v personální praxi
 • Kdy delší dovolená?
 • Nová směrnice EU k souladu rodiny a práce a zákoník práce
 • Problémy s přijímáním zaměstnanců
 • Částečné pracovní úvazky a flexibilní formy práce
 • Dohody o práci
 • Další pracovní volno – Sick days. bridge days

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.