WEBINÁŘ: Hodnocení zaměstnance ve firmách - teorie vs. praxe

Hodnocení? V některých firmách trefně využívaný nástroj a v jiných - buď ryze formální, nepopulární a tím – i podceňovaný manažerský krok. V tom druhém případě se firma připravuje o důležitý nástroj pro vedení a motivaci lidí a manažer v týmu ztrácí nasazení a výsledky. Proč? Když si uvědomíme klíčové faktory vnitřní motivace lidí (aspoň těch orientovaných na výkon), půjde velmi často o samotný smysl práce. V rámci webináře se podíváme, jak orientaci na výkon a smysl práce u lidí podpořit.

Program semináře

 

Přínosy programu:

 • Pochopíte důležitost, účinnost a přínosy správně realizovaného hodnocení
 • Budete moci změnit dosavadní špatně fungující návyky a vytvořit správný postoj pro sebe i hodnocené
 • Osvojíte si principy, které vám pomohou
  • Poskytovat objektivní zpětnou vazbu na výkon (i ve zcela neformální a průběžnou)
  • mít větší vliv na očekávaný pracovní výkon
  • pracovat s motivací, rozvojem dovedností lidí a zároveň budovat dobré vztahy
  • stanovovat dohody a cíle podle měřitelných kritérií
  • mít výsledky a potřebné podmínky svých lidí pod kontrolou

 

Akce je doporučena:

 • Manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří jsou odpovědni za výkon podřízených
 • HRistům, kteří se spolupodílejí na principech objektivního hodnocení ve firmách
 • Lidem, kteří se připravují na výkon vedoucí role, nebo chtějí obstát v oblasti hodnocení (jsou součástí například projektových týmů)
 • Studentům MBA, MSc i DBA pro praktické doplnění jejich studia – poznání reality v manažerské praxi

 

Program:

 • Klíčový vliv objektivní zpětné vazby – důležitost měření a vyhodnocování, hodnocení a komunikace
 • Cíle rozhovorů - význam pro motivaci, pro formování postoje, chování, činnostem, výsledkům
 • Příprava objektivního rozhovoru (co lidé potřebují slyšet a na co se ptát)
 • Postup – logická posloupnost vedení rozhovoru
 • Praktická „baterie“ oblasti otázek – které faktory mají největší vliv na práci, které je potřeba mapovat
 • Rozhovor s konkrétními závěry – pracovními a rozvojovými

 

Doporučení lektora (Hana Ondráčková):

Dobře zvládnutá komunikace v oblasti hodnocení se projeví jak v motivaci, dovednostech i přístupu k práci a mnohem lépe dokážeme zajistit, aby lidé chtěli, uměli a měli podmínky pro to, co od nich očekáváme. Úspěšní lidé potřebují feedback, - je to jak ve sportu. Jestli nevím, jaký čas nyní zaběhnu, nevím, jakou strategii dál nastavit pro splnění cílového času, nebo pro jeho překročení či zlepšení. Absence hodnocení lidé považují za jednoznačně demotivující prvek, který má za následek stagnaci ve výkonu, nebo dokonce odchod za zaměstnání.  V rámci webináře máme možnost tuto oblast úspěšněji uchopit.

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.