WEBINÁŘ: Obchodní vyjednávání, metody a techniky (2023)

Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto modulu budeme zabývat psychologií a technikami obchodní interakce , budování pozitivnívh emocí. Budeme diskutovat na konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing questions. Detailně si probereme jednotlivé faze vyjednávaní z našeho i klientova pohledu a překážky, které nás mohou potkat a jak je překonávat. Budeme diskutovat, jak prezentovat Value proposition a vzbudit zájem zákazníků a nebavit se jen o ceně. Jak vždy říkal můj šéf a přítel Roy Twite , IMI plc CEO: “If you are not selling on differentiation, you are selling on price”. Skutečný business man/woman nejde prodávat cenou a nezávazně konverzuje pouze s přáteli. Jde uzavřít business

Program semináře

 

Co vám tento program přinese?

 • detailní pochopení psychologie interakce mezi lidmi
 • porozumění jednotlivých fází obchodního jednání a jak je úspěšně řídit
 • metody a techniky, jak budovat pozitivní emoce během jednání
 • jak analyzovat signály během jednání, aplikovat je na naše Value Proposition
 • jak identifikovat překážky během jednání a metody a techniky jejich překonání
 • porozumění rozdílů jednání na různých úrovních (od referenta až po prezentaci představenstvu) a konkrétní metody a techniky, jak tyto jednání úspěšně vést

 

Komu akci doporučujeme?

 • top management a střední management, majitelé firem
 • experti a mladí talenti, kteří mají kariérní ambice
 • Posluchači DBA, MBA a MSc programů
 • obchodní a marketingoví profesionálové

 

Program modulu

 • Principy efektivní komunikace
 • Verbální vs neverbální komunikace, aktivní naslouchání (active listening)
 • Bariery efektivní komunikace a jak je překonat
 • Emoční inteligence, její vliv na úspěšné jednání
 • Fáze obchodního jednání
 • AIDDA Model a jeho aplikace
 • „Features / Benefits a techniky využití
 • Jak budovat pozitivní emoce, „Buyer´s regret syndrom“ a techniky jeho překonání
 • 4 Harvard Principles of Negotiations
 • Překážky jednání (Obstacles to Sale), jak je poznat a jak je překonat
 • Specifika jednání na různých úrovních, metody, techniky, cvičení
 • Q&A, závěr

 

Doporučení lektora

Obchod je trošku podobný herectví nebo sportu. Neznamená moc, jak dobrý/á jste při zkoušce nebo na tréninku, pokud neumíte všechny své znalosti a schopnosti plně využít ve světle ramp, před vyprodaných hledištěm nebo …… u zákazníka. Z vlastní zkušenosti vím, jak opojný pocit to je, když dynamice a psychologii vyjednávání porozumíte a osvojíte si správné techniky. Je to jako droga, velmi návyková, ale zdraví a blahobytu vašeho i firemního velmi prospěšná.

To je cílem tohoto modulu, aby posluchači byli schopni zúročit všechny nabyté znalosti a vědomosti ve světle ramp a stali se skutečnými „deal makers“. Už se na vás těším.

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.