WEBINÁŘ: Písemnosti a vnitřní předpisy zaměstnavatele po novele zákoníku práce

Seminář bude vycházet z poslední významné novely zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle aktuálních pracovněprávních předpisů. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

Program semináře

 

 

Odborný program:

 

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
 • Vznik pracovněprávního vztahu:
 • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Dohoda o příslibu zaměstnání
 • Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče
 • Smlouva home – office (práce z domova a práce na dálku)
 • Adhezní pracovní smlouva
 • Změna a skončení pracovního poměru:
 • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
 • Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
 • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
 • Dohoda mezi agenturou a uživatelem
 • Pokyn k práci pro zaměstnance
 • Pracovní doba a dovolená:
 • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
 • Konto pracovní doby, úprava pracovní doby
 • Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020
 • Vzor ke sdílenému pracovnímu místu
 • Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny
 • Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení
 • Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů)
 • Ostatní:
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace
 • Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
 • Dohoda o svěřených předmětech
 • Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce
 • Vzory předpisů:
 • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
 • Kolektivní smlouva
 • Pracovní řád
 • Organizační řád
 • Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
 • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
 • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

 

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.