WEBINÁŘ: Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura

Oblast vzniku a skončení pracovního poměru patří k nejdůležitějším ustanovením v zákoníku práce. Citelně se dotýkají zaměstnanců a stanoví řadu povinností zaměstnavatelům. V semináři vysvětlíme problémy, které se v praxi zaměstnavatelů v současnosti vyskytují a uvedeme jejich správné řešení v kontextu s příslušnou aktuální judikaturou.

Program semináře

 

Odborný program semináře:

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Vznik pracovního poměru (příslib zaměstnání – ústní pracovní smlouva – faktický pracovní poměr- obsah pracovní smlouvy – judikáty)
 • Skončení pracovního poměru (nález Ústavního soudu – judikáty)
 • Formy skončení pracovního poměru (dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby)
 • Výpovědní důvody (společné zásady pro výpověď – je ústní příkaz právním předpisem? – zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče – doručování výpovědi /změny/ – jednotlivé výpovědní důvody)
 • Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců (částečná zaměstnanost může vyloučit skončení pracovního poměru /náhrada mzdy při částečné zaměstnanosti - zkrácení pracovní doby, změny v podnikatelském programu a předmětu činnosti, příspěvek od úřadu práce/)
 • Jak se zbavit neschopného zaměstnance (špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce)
 • Manažerské selhání (důsledky pro skončení pracovního poměru)
 • Rozdíly mezi předpoklady k práci a požadavky na výkon práce
 • Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
 • Neplatné skončení pracovního poměru (náhrada škody – nejdůležitější soudní rozhodnutí)
 • Hromadné propouštění
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou, jeho pokračování
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Účast odborů při skončení pracovního poměru (součinnost se zaměstnavatelem, výpověď odborovému funkcionáři)
 • Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru (zápočtový list – posudek o pracovní činnosti – evidenční list důchodového zabezpečení – uschovávání mzdových dokladů apod.)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.