WEBINÁŘ: Daňová optimalizace neznamená daňový

Legální optimalizace nemůže být založena na tom, že si určité státy nepředávají informace o daňových rezidentech, anebo o ukládání finančních zdrojů do zahraniční banky, o které se předpokládá, že uchová bankovní tajemství a informace o tom, že jsou v ní uloženy peníze, neposkytne. Takový postup je sice v praxi stále ještě dost častý, ale spíše než daňová optimalizace, jej lze označit za typické příklady vyhýbání se placení daní, které je ve většině států světa nelegální a které Vašemu businessu rozhodně nepomůže.

Program semináře

 

Nelze doporučit realizovat offshore optimalizaci, pokud nemáte dostatečně zmapováno mezinárodní právo a znáte zákony a finanční předpisy v destinaci, do které míříte. Jinými slovy, dnes již není legální přiletět s balíkem peněz do nějaké exotické země, založit firmu na vymyšlené jméno a ukrýt takto příjmy.

Cílem korektního a efektivního daňového plánování je najít takové řešení, kdy je legálně využito výhod, které jednotlivé státy světa nabízejí. Právě o tom bude tento webinář.

 

Cíl webináře

Cílem semináře je srozumitelnou formou a prostřednictvím mnoha příkladů z praxe vysvětlit, jaký je rozdíl mezi legální daňovou optimalizací, obcházením daní za  hranicí legality a daňovým únikem. Dozvíte se, jakým způsobem lze legálně minimalizovat svoji daňovou povinnost.

Organizace a pravidla

  • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
  • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
  • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
  • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

  • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
  • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
  • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
  • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.