Uzavírání a skončení pracovního poměru v roce 2019

 Oblast skončení pracovního poměru byla dotčena zásadními změnami, které přinesl nový občanský zákoník a změnový zákon. Praktické problémy přináší nový výkladový přístup k některým pojmům i jevy, které jsou důsledkem ekonomických změn: ztráta zakázek, zkracování pracovní doby, částečné úvazky apod. Účelem semináře je seznámit účastníky s novými legislativními důsledky v personální agendě a napomoci jim při řešení problémů v personální praxi. Seminář se rovněž zaměří na výklad nejnovějších a zásadních judikátů ke skončení pracovního poměru.

Program semináře

Seminář je určen všem zaměstnavatelům, zaměstnancům, kteří se zajímají o nové trendy v legislativě a judikatuře v oblasti pracovního a mzdového práva.

Vybraná témata:

 • Aktuality a změny v legislativě
 • Nový občanský zákoník a jeho uplatňování v pracovněprávních vztazích při skončení pracovního poměru
 • Pojem právního jednání v pracovně právních vztazích
 • Formy skončení pracovního poměru
 • Dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby
 • Výpovědní doba při přechodu práv a povinností
 • Výpovědní důvody - společné zásady pro výpověď
 • Organizační změny a nadbytečnost
 • Odvolání z vedoucího místa
 • Částečná nezaměstnanost a náhrada mzdy při částečné nezaměstnanost
 • Nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce a porušení pracovních povinností
 • Manažerské selhání- důsledky pro skončení pracovního poměru
 • Soudní judikáty k jednotlivým výpovědním důvodům
 • Neplatné skončení pracovního poměru a náhrada škody
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou, jeho pokračování
 • Skončení pracovního poměru seniorů – pokračování pracovní smlouvy         
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době     
 • Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr     
 • Účast odborů při skončení pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

 

Registrace a účastnický poplatek

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.

 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 600 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

Změna programu

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

Kontakty

Máte dotaz k připravovanému semináři? Neváhejte se na nás obrátit.

 • Telefon: +420 224 247 011
 • E-mail: sabolova@ustavprava.cz

 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.