WEBINÁŘ: Vznik a skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí

Oblast vzniku a skončení pracovního poměru je nejkomplikovanější oblastí zákoníku práce. K této problematice byla vydána řada soudních rozhodnutí, včetně Nejvyššího a Ústavního soudu. Problematičnost ještě znásobil nový občanský zákoník zavedením nových pojmů, které se v personální praxi používají. Seminář je zaměřen na úskalí této problematiky, správné používání příslušných institutů i na metodickou pomoc zaměstnavatelům.

Program semináře

 

Legislativní aktuality v personální práci ke dni konání semináře

 • Vznik pracovního poměru 
  • Příslib zaměstnání
  • Adhezní smlouva
  • Pracovní smlouva, forma, náležitosti
  • Pracovní poměr na dobu určitou
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Formy skončení pracovního poměru
  • Dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby
  • Výpovědní důvody (společné zásady pro výpověď, je ústní příkaz právním předpisem?, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče, doručování výpovědi – změny, jednotlivé výpovědní důvody
  • Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců
  • Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce
  • Manažerské selhání, důsledky pro skončení pracovního poměru
  • Rozdíly mezi předpoklady k práci a požadavky na výkon práce
  • Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
  • Neplatné skončení pracovního poměru, náhrada škody, nejdůležitější soudní rozhodnutí
  • Ustanovení týkající se skončení pracovního poměru v nálezu Ústavního soudu
  • Ústní skončení, právní jednání, k němuž se nepřihlíží
  • Hromadné propouštění
  • Skončení pracovního poměru na dobu určitou, jeho pokračování
  • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Náhrada mzdy při neplatném skončení pracovního poměru
  • Účast odborů při skončení pracovního poměru – součinnost se zaměstnavatelem, výpověď odborovému funkcionáři
 • Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru
  • Zápočtový list, posudek o pracovní činnosti, evidenční list důchodového zabezpečení, uschovávání mzdových dokladů, vydání odděleného potvrzení apod.
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.