LL.M. Ústavní právo a politologie

Program je zaměřen na výuku ústavního práva v kombinaci s politologií. Tyto sobě blízké disciplíny umožňují posluchačům, ať již z řad novinářů, právníků, politiků a dalších odborných povolání, pochopit problematiku složitých politických rozhodnutí na současné tuzemské i mezinárodní politické scéně. V programu se seznámíte s filozofickými aspekty právního řádu a práva obecně. Naučíte se filozofické metody a postupy začleňovat do interpretace a aplikace ústavního práva a politologie. Zasazení obou disciplín do filozofického kontextu Vám usnadní orientaci ve zdánlivě nepřehledné právně politické sféře, tvorbu objektivních analýz a predikci budoucího vývoje.

ID: LLM-03-22-001

Při přihlášení do 30. 6. 2024
  od 95.900 Kč       od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 30. 6. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Program zaštiťují jedni z největších osobností českého ústavního práva. Profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, zakladatel Stálé konference českého práva doktor Karel Havlíček a významný politolog docent Miloš Brunclík. Mezinárodní část programu má na starost odborník na světovou ekonomiku a mezinárodní vztahy doktor Jiří Mihola.

Program Ústavní právo a politologie je exkluzivně vyučován v rámci profesních vzdělávacích programů pouze na Ústavu práva a právní vědy a European Business School. Žádná jiná profesně vzdělávací instituce jej nenabízí.

V programu si osvojíte základní východiska českého ústavního práva jakož i to, že všechna politická rozhodnutí musí mít v právním státě svůj pevný ústavní rámec, při jehož překročení by byla veškerá politická rozhodnutí neústavní. Naučíte se rozlišovat mezi ústavními a neústavními procesy a postupy a odlišovat je od sebe, což je základní referenční kritérium pro profesionální výkon právnické, politické i novinářské profese.

V programu se naučíte, jak vykonávat činnosti, díky kterým odborně promlouváte do veřejného diskurzu, na skutečně profesionální úrovni a s vědomím, že všechny události musíte interpretovat pouze prostřednictvím ústavního rámce, jinak je jakákoli interpretace bezcenná a zavádějící.

V programu pochopíte, že i v dnešní turbulentní době, nebo právě zejména v ní, je třeba respektovat ústavní právo jako základní pevný bod, vůči kterému musíme mít respekt při výkonu povolání právníka, novináře, politika či politologa, má-li svoje povolání vykonávat objektivně a na té nejvyšší profesionální úrovni.

Moderní online e-learningový systém. Profesionální vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní materiály, informace o prezenční („živé“) výuce i webinářích, harmonogramy a veškeré potřebné podklady a výuková videa, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku ze všech 40 předmětů. Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí. Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku také z odborných předmětů, které se vyučují mimo Váš program, a v ceně školného si tak rozšířit znalosti z mnoha dalších oborů.

Mezinárodně uznávaný titul LL.M., úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul LL.M., absolventi studia tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu DBA obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

85 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

79 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

JUDr. Karel Havlíček

Garant programu

Lektor a garant programů LL.M. Ústavní právo a politologie a Executive LL.D. Corporate Law. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde po absolutoriu od roku 1973 působil jako asistent a poté odborný asistent na katedře správního práva. Od roku 1979 pracoval v Československé televizi.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
LL.M.

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci
LL.M.

JUDr. Hynek Pečínka, LL.M.

LL.M.

Mgr. Lukáš Procházka

Česká podnikatelská pojišťovna, obchodní zástupce
LL.M.

Mgr. Bc. Jiří Vodička

OSVČ
LL.M.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.

Notářský úřad JUDr. Daniela Hofmannová, notářka pro Prahu 4 - zástupkyně notářky
LL.M.

Ing. Josef Kozler, MBA, LL.M.

Director Centre of Excellence Plzeň, ADP Employer Services Česká Republika, a.s.

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

85 900 Kč

Přihlásit se
Akce:

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

89 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

80 900 Kč

Přihlásit se

Motivační školné (1. semestr)

29 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.