Michaela Šarmanová, MBA

Výuka na Ústavu práva a právní vědy je velice rozdílná v porovnání s tradičním českým školstvím. Individuální přistup ke každému studentovi a časová flexibilita pro mě byly jako pro pracujícího profesionála důležité faktory při rozhodování. I přes flexibilitu studia nedochází k polevení v nárocích na studenta. Naopak, výuka je na vysoké úrovni a úspěšné dokončení studia vyžaduje tvrdou práci. Jednání všech lektorů je vždy profesionální.

Nevyčíslitelným benefitem je možnost vytvoření velkého množství profesionálních kontaktů už při studiu. Forma studia a zkoušek na ÚPPV není zaměřená pouze na teoretické znalosti a poznatky. Studenti musí být schopni porozumět tématu a propojit vědomosti s praxí.

Tento revoluční přístup je zaběhlý a úspěšně odzkoušený ve Spojených státech a ostatních anglicky mluvicích zemích. Namísto studentů, kteří jen tiše sedí v lavicích a naslouchají výuce, tento přístup “nutí” studenty být proaktivní a ukázat, že dokážou své znalosti efektivně použít v praxi.

ÚPPV vychovává skutečné leadery a manažery! V dnešní době je podobných institucí mnoho. ÚPPV jsem si vybrala kvůli profesorům, kteří přicházejí z praxe a jsou úspěšní ve svých vlastních kariérách, jako např. Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Chtěla jsem být vedena a vzdělávána nejlepšími lektory a ÚPPV více než předčilo má očekávání.

ÚPPV vřele doporučuji všem manažerům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat nový náhled na komplexní vedení a řízení.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Leadership

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA

Škoda Auto, a.s. - Koordinátor
MBA

Bc. Karel Dyntar, MBA

Vrátil jsem se do školy zhruba tak po 20 ti letech, do intenzivní školy.
MBA

Ing. Věra Galuszková, MBA

MBA

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor
MBA

Ing. Roman Urban, Ph.D., MBA

Déhora Central Europe s.r.o., - CEO deputy/senior konzultant
MBA

Ing. Jan Ondruš, MBA

ASUS Computer Czech Republic, s.r.o. - Team leader absolvent programu MBA Leadership
MBA

Ing. Oldřich Kubišta, MBA

Operations manager/ředitel provozu Cinema City Czech, s.r.o.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.