Michaela Šarmanová, MBA

Výuka na Ústavu práva a právní vědy je velice rozdílná v porovnání s tradičním českým školstvím. Individuální přistup ke každému studentovi a časová flexibilita pro mě byly jako pro pracujícího profesionála důležité faktory při rozhodování. I přes flexibilitu studia nedochází k polevení v nárocích na studenta. Naopak, výuka je na vysoké úrovni a úspěšné dokončení studia vyžaduje tvrdou práci. Jednání všech lektorů je vždy profesionální.

Nevyčíslitelným benefitem je možnost vytvoření velkého množství profesionálních kontaktů už při studiu. Forma studia a zkoušek na ÚPPV není zaměřená pouze na teoretické znalosti a poznatky. Studenti musí být schopni porozumět tématu a propojit vědomosti s praxí.

Tento revoluční přístup je zaběhlý a úspěšně odzkoušený ve Spojených státech a ostatních anglicky mluvicích zemích. Namísto studentů, kteří jen tiše sedí v lavicích a naslouchají výuce, tento přístup “nutí” studenty být proaktivní a ukázat, že dokážou své znalosti efektivně použít v praxi.

ÚPPV vychovává skutečné leadery a manažery! V dnešní době je podobných institucí mnoho. ÚPPV jsem si vybrala kvůli profesorům, kteří přicházejí z praxe a jsou úspěšní ve svých vlastních kariérách, jako např. Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Chtěla jsem být vedena a vzdělávána nejlepšími lektory a ÚPPV více než předčilo má očekávání.

ÚPPV vřele doporučuji všem manažerům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat nový náhled na komplexní vedení a řízení.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Leadership

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA

Škoda Auto, a.s. - Koordinátor
MBA

Bc. Karel Dyntar, MBA

Vrátil jsem se do školy zhruba tak po 20 ti letech, do intenzivní školy.
MBA

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor
MBA

Ing. Oldřich Kubišta, MBA

Operations manager/ředitel provozu Cinema City Czech, s.r.o.
MBA

Ing. Věra Galuszková, MBA

MBA

Ing. Roman Urban, Ph.D., MBA

Déhora Central Europe s.r.o., - CEO deputy/senior konzultant
MBA

Ing. Jan Ondruš, MBA

ASUS Computer Czech Republic, s.r.o. - Team leader absolvent programu MBA Leadership

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.