Digitální taktiky a cíle s využitím google a dalších nástrojů

Ing. Karel Pařízek

Přehrát video

ID: MKT-08-20-508

Anotace k předmětu

Google dnes v rámci digitálního prostředí hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Pro digitální marketing představuje základní stavební kámen bez kterého se žádné strategické ani mediální plánovaní neobejde. S využitím Google inzertních aplikací můžete zasáhnout až 90% internetové populace. Google nástroje využívají digitální specialisti na plánování, exekuci i vyhodnocení online kampaní. Nabídka Google nástrojů se neustále rozšiřuje i mění. Uvádí se, že například každých 7 hodin dochází ke změně v reklamní platformě Google Ads. Mezi Google nástroje, které digitální marketingoví specialisté využívají patří například: Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Youtube, Google Data Studio, Google Tag Manager, Google Optimize, Google Double Click, Google Trends a mnoho dalších.

 

Obsah předmětu

Chceme studentům poskytnout teoretickou i praktickou znalost možností Google platforem pro digitální marketing. Vyzkoušíme si prakticky nastavení kampaní v Google Ads, podíváme se podrobněji na data a metriky v Google Analytics. Naučíme se nastavovat očekávání a cíle. Povíme se, jak správně reportovat a monitorovat kampaně a také jaké jsou možnosti A/B testovaní. Ukážeme si, kde a jak získat data při plánování a zakládání digitálních kampaní. Cílem také je seznámit posluchače také s pojmy UTM či atribuční modelování. Ukážeme si, které kampaně jsou vhodné do obsahové sítě (Google Display Network), pro video kampaně (Youtube) nebo pro reklamy ve vyhledávání na Google. Chceme také studentům ukázat možnosti remarketingových kampaní a jejich nastavení. Zároveň se studenti dozví omezení a vhodnost těchto Google nástrojů.

 

Cíl předmětu

Cílem je, aby si studenti odnesli praktické znalosti a výše uvedených nástrojů. Budou umět tyto Google nástroje použít i vyhodnotit správně kampaně. Chceme, aby student také věděl, jak má kampaně zadat a zároveň uměl správně nastavit cíle neboli KPIs. Uchazeč také odejde se zdroji a znalostmi, kde a jak další informace čerpat. Dostane seznam lidí, které inspirují digitální marketingovou scénu a to nejen v ČR. Bude vybaven znalostí, kde si dané informace rychle najít a ověřit, a tím pádem bude schopný se dále v této oblasti posouvat a vzdělávat.

 

Struktura předmětu

Google

Google Ads

Google Display Network

Remarketing

Youtube

Google Analytics

Google Seach Console

Google Tag Manager

Google Data Studio

Google Optimize

Google Double Click

Google Trends

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.