Medicínské právo

Mgr. René Šifta

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

ID: SP-20-15-620

Anotace předmětu

Medicínské právo je v dnešní době nezastupitelnou a nedílnou součástí nejen lékařského povolání, ale i povolání středního zdravotnického personálu, jako jsou sestry, porodní asistentky, rentgenoví laboranti nebo záchranáři. Všude je doprovází a je na každém kroku. Pacienti jsou si navíc vědomi svých práv, takže na lékaře vyvíjejí větší tlak. Mlčenlivost se stává již zcela běžnou a neoddělitelnou součástí zdravotnického prostoru, a to jak vně, tak i dovnitř vůči pacientovi v podobě zadržení nepříznivé informace.

Potřeba dobře sepsaného informovaného souhlasu je prazáklad, aby si pacient nestěžoval nebo nepodával rovnou trestní oznámení. Ovšem zvýšený tlak ze strany pacientů ještě neznamená, že si lékař nebo jiný zdravotnický pracovník musí nechat vše líbit. Nedílnou součástí práv lékaře je jeho nutná obrana proti agresivním pacientům. Vhodnou obranou je i dobře vedená zdravotnická dokumentace, která slouží jako podklad pro případné soudní spory. Nadstandardy tvoří již jen třešinku na dortu při poskytování kvalitní zdravotní péče.       

       

Obsah předmětu

Přímé setkání studentů s lektorem nad tématy předmětu „Medicínské právo“, bude obsahovat nejen teoretické základy a terminologií, ale bude především zaměřené na reálné případy z praxe. Ukážeme si aplikaci získaných znalostí a upozorníme na slabá místa a možné problémy ve zdravotnictví. V průběhu tematického setkání s lektorem budou mít studenti možnost si vyzkoušet praktické příklady, aby jednodušeji dokázali získané znalosti aplikovat.

 

Cíl předmětu

Posluchači předmětu Medicínské právo dostanou odpovědi na tyto otázky: Jak čelit „postkoronavirovým“ náhradám škod od pacientů a zaměstnanců? Jak nelépe formulovat informovaný souhlas? Co udělat s nezletilým, bez momentální přítomnosti rodičů? Jak se zachovat, když pacient uteče bez podpisu „negativního reversu“? Co s pacientem, který má na ruce „oranžový náramek“? Jak na agresivního pacienta? Jak použít nutnou obranu? Co to je „vnitřní mlčenlivost“? Proč a jak legálně nepředat Policii ČR zdravotnickou dokumentaci, když o ni žádá? Jak využít nezákonné nadstandardy? Jak se bránit při odpovědnosti za vadu přístroje? 

 

Struktura předmětu

Lékař v době postkoronavirové

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas nezletilého

Negativní revers

Dříve vyslovená přání

Lékař odmítne pacienta

Agresivní pacient

Detenční řízení

Nutná obrana

Fyzický útok na lékaře

Mlčenlivost vnější

Mlčenlivost vnitřní – zadržení nepříznivé informace

Zdravotnická dokumentace

Dohled a dozor

Nadstandardy

Kamery v ordinacích

Euthanazie

Odpovědnost za vadu přístroje

Umělá inteligence ve zdravotnictví   

 

Literatura

Buriánek, J.: Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde, 2005. ISBN 895-94-9485-3. 

Doležal, A., Doležal. T.: Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I. Praha: Wolters Kluver ČR, a.s., 2011, s. 264

Doležal, T.: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012, s. 160.

Doležal, A., Doležal, T.: Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde, Praha, 2007. ISBN 978-80-7101-684-6.  

Haškovcová, H.: Práva pacientů, komentované vydání. Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov-Město, 1996, ISBN 80-902163-0-7.    

Haškovcová, H.: Lékařská etika. 3. vydání Praha: Galén, 2002. ISBN 8384-8455-3340. 

Hlaváčková, L., Svobodný, P.: Dějiny lékařství v českých zemích, 1. vydání. Praha: Triton, 004. ISBN 80-7254-424-11.

Holčapek, T.: Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 212.

Mach, J.: Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 320 s.  ISBN 978-80-247-3683-9.  

Mach.J. a kol.: Zdravotnictví a právo. Komentované předpisy. Druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: Orac, 2005.   

Mach, J., Rath D., Právní sebeobrana lékaře. Praha: Presstempus, 2003.

Mach, J.: Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. Odpovědnost ve zdravotnictví. Praha: Wolters Kluver ČR, a.s., 2012, s. 546. 

Mach, J.: Medicína a právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006.

Matějek, J.: Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. 1. vydání. Praha: Galén, 2012. 190 s. ISBN 978-80-7262-850-6. 

Policar, R.: Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2010. 

PRUDIL, L.: Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. doplněné vydání.Brno: Nakladatelství Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 77 s. ISBN 80-7013-433-X.

Ptáček, R., Bartůněk, P.: Etika a komunikace v medicíně, Praha: Grada, 2011 

Sovová, O.: Zdravotnická praxe a právo, Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1

Právní odpovědnost v medicíně, Galen, 1998 

Stolínová, J., Mach, J.:  Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Galén, 1998. s. 169.

Šnédar, L.: Základy zdravotnického práva. 2008, 125 s. ISBN 978-80-86920-21-4

Šustek, P., Holčapek,T.: Informovaný souhlas. Praha: Aspi, 2007 

Těšínová, J., Žďárek, R., Policar, R.: Medicínské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011  

Uherek, P.: Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.