Organizace veřejné správy

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Předseda správní rady na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a Lektor na European Business School SE

Cílem tohoto modulu je objasnění struktury ústřední státní správy v ČR, poukázat na úlohu vlády při koordinaci výkonu státní správy, rozebrat strukturu resortů (i s přihlédnutím k historickému vývoji a k možnostem de lege ferenda) a upozornit na existenci dalších ústředních orgánů kromě vlády a ministerstev. Zdůraznění významu územní samosprávy v moderním demokratickém státě, poukázat na její ústavně právní aspekty a podrobněji rozebrat samosprávu obecní, a to především z hlediska jejího organizačního zabezpečení. Vysvětlit vztah a vzájemné vazby mezi orgány obce a způsob jejich obsazování, stejně jako dělbu úkolů v oblasti samostatné působnosti. Nastínit cestu, vedoucí v devadesátých letech k vytvoření krajské samosprávy v současné podobě, s poukazem na její historické kořeny. Charakterizovat vyšší územně správní celky a vysvětlit jejich vztah k obcím na straně jedné a státu na straně druhé. Provést přehled orgánů kraje a způsob jejich obsazování, stejně jako dělbu úkolů v oblasti samostatné působnosti. Upozornit, že oproti rozšířeným představám se struktura české veřejné správy nevyčerpává jen státní správou a územní samosprávou, ale že existují i další její typy. Vedle státu, obcí a krajů existují i další subjekty správy, z nichž nejdůležitější jsou patrně další veřejnoprávní korporace, organizované na jiném než územním principu. Výklad je zaměřen na profesní komory a veřejné vysoké školy.

Obsah modulu:

Pozornost bude v rámci modulu věnována zejména následujícím tématům: rozdíl mezi správou a vládou jako dvěma typy činností vykonávaných orgány veřejné moci, vláda a její úloha ve výkonu státní správy, ústavní mechanismy vytváření vlády v politickém systému ČR, úloha vlády v legislativním procesu a její vlastní normotvorná činnost, koordinace státní správy vykonávaná vládou, struktura resortů v ČR a její historický vývoj, vnitřní organizace ministerstev, úloha ministrů a jejich náměstků, stručný přehled orgánů jednotlivými ministerstvy řízených, ústřední správní orgány stojící na úrovni ministerstev a jejich vztah k vládě, ústřední správní orgány podřízené ministerstvům a jejich činnost (zejména inspekční), postavení prezidenta a ombudsmana jako orgánů veřejné moci sui generis, pojem obec a jeho historické pozadí, tradice české obecní samosprávy, druhy obcí s ohledem na jejich status a rozsah působnosti, základní atributy obce: občané, území, majetek, zastupitelstvo, jeho volení a úloha při výkonu samostatné působnosti, rada obce a starosta, úkoly obecních úřadů v samostatné a přenesené působnosti, jejich organizace, úloha tajemníka, pomocné orgány orgánů obce, základní informace o místním referendu a možnostech jeho využití, správa statutárních měst, dozor nad činností obcí, české kraje v minulosti, vztah mezi kraji jako územně správními celky a kraji ve smyslu zákona o územním členění státu, základní atributy kraje: občané, území, majetek, zastupitelstvo, jeho volení a úloha při výkonu samostatné působnosti, rada kraje a hejtman, organizace a úkoly krajských úřadů, úloha krajského úřadu při poskytování pomoci obcím, kraje a tzv. regiony soudržnosti, dozor nad činností krajů, profesní komory jako veřejnoprávní korporace a jejich kořeny, demokratická povaha komor, typologie orgánů profesních komor a jejich vzájemných vztahů, komory nevykonávající samosprávu, veřejné vysoké školy jako právnické osoby, akademická obec a její orgány, normativní a individuální akty zájmové samosprávy.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.