Podnikání v pojišťovnictví

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

ID: SP-42-10-642

Anotace předmětu

Aktuální situace na trhu má významný dopad i na podnikání v pojišťovnictví. V současné době je mnoho subjektů, které zvažují vydat se novým směrem. Tento stav ovlivňují i změny v legislativě a aktuálně má na podnikání v pojišťovnictví vliv i dopad covid-19, jako na celou společnost. Podnikající subjekty v pojišťovnictví mají i různé motivace. Jedním ze základních motivů je uspokojování požadavků klientů a poskytovaní kvalitnějších služeb. V neposlední řadě je také důležité, aby byl zvolen správný způsob podnikání, který povede k vysoké kvalitě, ekonomické rentabilitě a celkové stabilitě. Několik významných subjektů podnikajících v pojišťovnictví udává směr, zabývají se rozvojem a standardizací kvality. Poskytovat kvalitní služby klientům a být úspěšným na trhu je jednou z hlavních priorit. Velmi zajímavé jsou závěry ve vnímání pojišťovnictví jako oboru, jako služby či jako zaměstnavatele. Zorientování se v aktuální situaci je nezbytným předpokladem obstát v široké konkurenci. S rostoucím vývojem se objevují i nové technologie a neustále se zvyšují nároky na poskytované služby klientům. Nové systémy umožňují ve firmách sledování, měření a zlepšování jednotlivých sledovaných procesů, což má přímý dopad i na škodný průběh a profitabilitu klientů. Tyto kroky vedou k vyšší efektivitě a ziskovosti subjektů podnikajících v pojišťovnictví, ale přímo mají dopad i na cenu pro klienta.

 

Obsah předmětu

V rámci tematického setkání lektora se studenty k tomuto předmětu bude nejprve pozornost věnována shrnutí teoretických znalostí z oblasti pojišťovnictví obecně. Úvod do problematiky české legislativy, která vymezuje formy podnikání v pojišťovnictví. Seznámení s počátečními kroky pro vznik subjektu nebo subjektu již podnikajícího v pojišťovnictví, zaměření se na jednotlivé úseky vedoucí k optimálnímu stavu podnikajícího subjektu. Studenti budou seznámeni s možnostmi interní a externí formy podnikání a jejich výhody. V rámci tematického setkání se blíže dozvědí pravidla plánování, nastavení dlouhodobých a krátkodobých plánů, Cross-sellingu jako techniky zvýšení prodeje a nástroje stabilizace portfolia a s etikou i etiketou. V praktické části pod vedením lektora, která bude probíhat interaktivní metodou, mohou získat odpovědi na problematiku, která je osobně k tématu zajímá.

 

Cíl předmětu

Toto téma obsahuje mnoho teoretických, ale především praktických informací, které jsou vhodné pro subjekty, které již v pojišťovnictví podnikají, nebo i pro ty, kteří se na tento směr teprve chystají. Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Podnikání v pojišťovnictví je nejen seznámení se obecně s problematikou pojišťovnictví, ale především porozumění oblasti pojišťovnictví. Studenti se dozvědí, jak podnikat efektivně, jak poskytovat personalizovanou službu klientům a odlišit se od konkurence. Učit studenty způsobům zvyšování kvality a odlišení se od konkurence může být náročné, protože to vyžaduje pracovníky, kteří splňují přístupy, které jsou v této oblasti nezbytné. Proto je cílem studenty seznámit s těmito přístupy tak, aby byli schopni využívat tyto nástroje pro zvyšování kvality a zajištění spokojenosti klientů.

 

Struktura předmětu:

Teoretická část

  • Základy pojišťovnictví.
  • Aktuální legislativa.
  • Vývoj trhu.
  • Interní externí forma podnikání.
  • Přístupy, které vedou ke zvyšování spokojenosti klientů.

Praktická část

  • Formy podnikání.
  • Přístupy vedoucí ke zvyšování efektivity.
  • Jak poskytovat službu?
  • Model úspěšné formy podnikání.

Kazuistiky

Seznámení studentů s modelovými případy z praxe.

Panelová diskuze

 

Literatura

HRADEC, M., ZÁRYBNICKÁ, J. KŘIVOHLÁVEK, V. : Pojištění a pojišťovnictví. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, 2009.

DUCHÁČKOVÁ, E. : Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, s.r.o., Praha, 2009.

KOLEKTIV AUTORŮ: Pojištění v kostce. Eva Gmentová, 2020, 88 s. ISBN 978-80-906748-7-5. 

KOLEKTIV AUTORŮ: Pojištění občanů. Eva Gmentová, 2020. 43 s. ISBN 978-80-906748-6-8.

MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. : Teorie a praxe Pojišťovnictví. Ekopress, s.r.o., Praha, 2006.

MESRŠMÍD, J.: Marketing v pojišťovnictví. Professional Publishing, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7431-158-1.

MESRŠMÍD, J.: Regulace pojišťovnictví v EU. Professional Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-7431- 146-8.

MAZÁK, E., SOLDÁT, V.: Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. EAN. ISBN 978-80-7265-187-0.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.