Mgr. Marek Pabjan, MBA

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s., má celou řadu výhod. Semináře probíhají zpravidla o víkendech a samozřejmostí jsou lektoři na velmi vysoké úrovni. Studenti mají možnost používat internetový informační systém, kde mohou okamžitě zjistit všechny informace o svém probíhajícím studiu a naprosto vynikající je komunikace a přístup studijního oddělení pod vedením Ing. Markové. Během studia mohou studenti navštěvovat zdarma všechny semináře pořádané Ústavem práva a právní vědy, a to napříč všemi vzdělávacími obory. Za zmínku stojí rovněž bohatá publikační činnost Ústavu, kde lze nalézt opravdu zajímavé tituly od předních českých autorů, což jsem coby student ocenil nejen při psaní svých seminárních prací a disertační práce. 

 

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve školství

Program je určen pro

učitele, vychovatele, pedagogy a ředitele základních a středních škol

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Michal Švandrlík, MBA

MBA

PhDr. Martina Malotová, MBA

MBA

Mgr. Lenka Jirchářová, MBA

Po studiu PF MU Brno a SVŠE Znojmo jsem měla možnost srovnání.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.