RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Studijní program Master of Laws - Public Law na Ústavu práva a právní vědy jsem si ke studiu vybrala především proto, že mě ve srovnání s dalšími možnými programy zaujala široká nabídka modulů a odbornost přednášejících.

Kromě českého a evropského veřejného práva bylo studium zaměřeno i na témata jako jsou e-government, územní samospráva a mezinárodní vztahy, což jsou oblasti, ve kterých jsem se chtěla dále vzdělávat. Kromě povinných modulů jsem ocenila také nabídku volitelných předmětů, které umožňují prohloubení si znalostí v konkrétních oblastech práva, v mém případě se jednalo o Hospodářské trestné činy, a současně nabízejí atraktivní moduly jako např.

Time management. Z hlediska organizace studia velmi oceňuji obrovskou vstřícnost studijního oddělení i jednotlivých přednášejících. I při velké pracovní vytíženosti je možné studium absolvovat díky flexibilitě a možné domluvě.

U přednášejících jsem oceňovala osobitý přístup, kdy většinou po výkladové části modulu preferovali diskusi podle zkušeností a požadavků jednotlivých studentů, čímž studium získalo na své hodnotě, protože zcela odpovídalo mým potřebám a řešila jsem témata, která se týkají mé práce a zaměření.

K tomu napomáhal i individuální výběr témat pro semestrální práce. Studium mohu doporučit všem, kteří mají potřebu se dále vzdělávat a chtějí studijní program, který bude do značné míry přizpůsoben jejich osobním potřebám.

Zobrazit všechny reference
LL.M.

LL.M. Public Law (veřejné právo)

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

LL.M.

JUDr. Zdeněk Křítek, LL.M.

LL.M.

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

Rada pro veřejný dohled nad auditem – zahraničně právní oddělení Absolvent programu LLM Public Law
LL.M.

JUDr. Hynek Pečínka, LL.M.

LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.