Archiv seminářů

WEBINÁŘ: Jak použít občanský zákoník v personální praxi

Od účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále „OZ“), který od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňuje i pracovněprávní vztahy, uplynulo deset let. Nelze říci, že to není ani poměrně krátká nebo delší doba ke správné aplikaci zákona v personální praxi. Skutečností zůstává, že v personálních vztazích se při jeho použití vyskytují chyby a omyly. Dochází k různým a nesprávným výkladům, které mají důsledky v právech a povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců. Na webináři se zaměříme na výklad nejčastějších z nich s uvedením správného řešení

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

04.04.2024
18:00 - 20:00
Zoom
1 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Finanční strategie, klíčová rozhodnutí pro prosperitu společnosti

Webinář Finanční strategie v praxi pomůže posluchačům v orientaci, jak skutečně postupovat při analýze stávajícího stavu společnosti, stanovení priorit a cílů. Co jsou KPI společnosti, jak je identifikovat a uchopit, jak sestavit strategii. Co to vlastně strategie je, jak rozdělit dílčí kroky a jak zapojit do procesu optimalizace a restrukturalizace své zaměstnance. Důraz je kladený na skutečnou praxi, nikoli pouze teorii. V závěru bude prostor pro komunikaci, řešení Vašich otázek a aktuálních problémů.

Ing. Radka Kostrhoun Cidlinská, MBA

Jako CFO s plným rozsahem kompetencí vyniká nejen silnou osobností, ale také proaktivním přístupem k řízení. Během své bohaté profesní kariéry zastávala klíčové pozice v renomovaných nadnárodních společnostech.

21.03.2024
18:00 - 20:00
MS Teams
1 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Aktuální otázky českého ústavního práva

Ústavní právo je často považováno za právní disciplínu, která je interpretačně volnější, a mohou tak do jejího výkladu promlouvat i politici či žurnalisté. Současná politika a otázky spojené s fungováním, právního státu i v kontextu práva EU generují na české politické scéně několik otázek, kterými se budeme v rámci webináře zabývat, abychom posluchačům zprostředkovali pohled jednoho z nejznámějších českých ústavních právníků, pana profesora Aleše Gerlocha.

prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

Aleš Gerloch je český právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem. V letech 2014–2022 zastával funkci prorektora pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy. Externě také vyučuje na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Od roku 2022 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy.

ZDARMA
13.03.2024
18:00 - 20:00
Zoom
0 Kč
Více informací a přihláška
NOVINKA
22.02.2024
18:00 - 20:00
Zoom
1 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Předpisy a povinnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce

S novelou zákoníku práce se zvýšila úloha zaměstnavatele při vydávání vlastních předpisů a písemností. Na důležitosti nabyl zejména vnitřní předpis, v němž zaměstnavatel může navyšovat práva zaměstnanců, zejména v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a při práci na dálku. Řadu předpisů je ovšem zaměstnavatel povinen vydat. Účelem semináře je seznámit posluchače s těmito povinnostmi a možnostmi a současně uvést i písemnosti, které jsou spojené zejména se vznikem a skončením pracovního poměru.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

25.01.2024
18:00 - 20:00
450
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Jak se nezbláznit a zvítězit

Stres, tlak, výkon, úkol, čas, termíny, snižování nákladů, zvyšování efektivity a mnoho dalšího. To vše jsou základní stavební kameny budovy, které se říká blázinec. Chcete se po několikaleté usilovné dřině a stavbě za odměnu nastěhovat do blázince? Většina lidí odpoví, že nechce a přesto ho dále staví. Možná jim ale jen nikdo neřekl, že jde stavět i jiné budovy, že je možné stavět i takové, do kterých se budou chtít nastěhovat, a bude se jim tam líbit nebo alespoň nebudou tak depresivní.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

Novinka
11.01.2024
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Novela zákoníku práce 2023

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směr nic EU. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

WEBINÁŘ
14.12.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Techniky a efektivita manažerské komunikace

Učíte ve firmách manažery techniky pro vedení lidí? Leadership, postupy úkolování, delegování, principy motivace, nebo důležitost návrhů a manažerské argumentace? Určitě jde o potřebné i účinné nástroje manažerské praxe. Úspěch toho však stojí na úrovni dovednosti komunikace. Umí manažer skutečně „prodat“ - ve smyslu prosadit svůj názor tak, aby ho druhý „koupil“ a tedy přijal za své? Pojďme se v tomto webináři podívat na několik principů „jak“ zesílit dopad komunikace v některých konkrétních manažerských situacích.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

09.11.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINŘÁ: Pracovněprávní předpisy související s novelou zákoníku práce

Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím a souvisejícím předpisům, které byly v současném období nebo budou aktualizovány a navazují na novelu zákoníku práce. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči apod.).

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

02.11.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: To nejpodstatnější z leadershipu (Leadership Essentials)

Ve webináři Leadership Essentials 1 jsme prodiskutovali rozdíly mezi transformačním a transakčním leadershipem a použití těchto stylů v praxi. V tomto pokračování se zaměříme na kompetenční modely leadershipu, kde si budeme definovat nezbytné schopnosti (skills), které leader musí mít. Na to navážeme tím, co teprve ze schopného manažera skutečného leadera. A to je filosofický a etický rámec leadershipu. Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech během tohoto webináře.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

26.10.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Zjednodušte si a zkvalitněte svoji práci pomocí chytrých poznámek!

Jste každý den vystaveni spoustě informací ať už v práci, při studiu, čtení knih či poslouchání podcastů? Jak efektivně zpracovávat velké množství informací, které se na nás denně valí? Na webináři Vás seznámím s principy vedení moderních poznámek v digitálních nástrojích, které umožňují propojovat jednotlivé poznámky mezi sebou v jedné aplikaci. Díky tomu přestanete hledat, kam jste si co poznamenali a nebudete si muset spoustu informací pamatovat. Poznámky se pro Vás stanou podpůrným systémem, který Vás podrží vždy, když budete potřebovat nějakou informaci. Vše Vám i ukážu, jak to vypadá v praxi.

Petra Nedělková, DiS., LL.M.

Dlouhodobě působím jako firemní právnička v IT. Jelikož jsme ale vystaveni spoustě informací a moje každodenní práce je o zpracovávání informací a psaní výstupních stanovisek, analýz a smluv, dlouhodobě se zajímám i o osobní produktivitu. Zásadní zkušeností bylo skloubení práce a studia LL.M. při mateřské s miminkem.

12.10.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Písemnosti a vnitřní předpisy zaměstnavatele po novele ZP z r. 2023

Seminář bude vycházet z poslední významné novely zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle aktuálních pracovněprávních předpisů. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

05.10.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Novela zákoníku práce 2023 (NOVINKA!)

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směr nic EU. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Doporučujeme
07.09.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Rétorika a kultura mluveného projevu

Webinář „Rétorika a kultura mluveného projevu“ posluchačům pomůže, jak zaujmout a přesvědčit posluchače kvalitou svého projevu. V konkrétních cvičeních si účastníci webináře přímo vyzkouší: jak se správně rozmluvit, uvolňovací a dechová cvičení, cvičení určená pro nácvik správné výslovnosti a přesné artikulace. Důraz bude kladen na praktický trénink precizní intonace manažerských projevů. Pozornost bude zaměřena také na nácvik správné rychlosti, tempa a dynamiky projevu. Soustředíme se rovněž na nácvik správného nádechu a využívání pomlk, rétorických pauz v různých typech rétorických výstupů. Nedílnou součástí webináře budou video ukázky zkušených řečníků a rétorů včetně analýzy jejich veřejných projevů. Tento webinář je určen zájemcům, kteří svou aktivní spoluprací budou plnit jednotlivá rétorická cvičení a chtějí pracovat na zlepšení svého veřejného projevu.

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu, trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.

WEBINÁŘ
18.05.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Písemnosti a vnitřní předpisy zaměstnavatele po novele zákoníku práce

Seminář bude vycházet z poslední významné novely zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle aktuálních pracovněprávních předpisů. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

11.05.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Technika výběru správných zaměstnanců (2023)

Mít ty nejvhodnější lidi v týmu je přáním většiny firem a manažerů. Hned za správným oslovením kandidáta je na samém začátku správně vedené interview. Přitom je velmi snadné udělat chybu již v předvýběru. Jak se nenechat ovlivnit některými vlivy, které nemusejí vždy vést k tomu správnému rozhodnutí o výběru kandidáta. Poznejme, co sledovat, ověřovat a jak se ptát v rámci výběrového rozhovoru. Správnou volbou zaměstnanců jednoznačně ovlivníme výkonnost firemních týmů.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

WEBINÁŘ
06.04.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Obchodní vyjednávání, metody a techniky (2023)

Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto modulu budeme zabývat psychologií a technikami obchodní interakce , budování pozitivnívh emocí. Budeme diskutovat na konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing questions. Detailně si probereme jednotlivé faze vyjednávaní z našeho i klientova pohledu a překážky, které nás mohou potkat a jak je překonávat. Budeme diskutovat, jak prezentovat Value proposition a vzbudit zájem zákazníků a nebavit se jen o ceně. Jak vždy říkal můj šéf a přítel Roy Twite , IMI plc CEO: “If you are not selling on differentiation, you are selling on price”. Skutečný business man/woman nejde prodávat cenou a nezávazně konverzuje pouze s přáteli. Jde uzavřít business

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

26.01.2023
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘE: Aktuální otázky z pracovního práva - předpisy v roce 2023

V roce 2023 bychom se měli v personální a zaměstnavatelské praxi setkávat s novými směrnicemi EU. Do pracovněprávní oblasti přinášejí řadu významných změn. Účelem semináře je seznámit účastníky s těmito změnami a napomoci vyřešit i další problémy, které se vyskytnou. V semináři budou rovněž řešeny další problémy, které se v pracovněprávní legislativě vyskytly v poslední době a nejsou uvedeny v jeho osnově.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

15.12.2022
18:00 - 20:00
Zoom
1 200 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Technika výběru správných zaměstnanců

Mít ty nejvhodnější lidi v týmu je přáním většiny firem a manažerů. Hned za správným oslovením kandidáta je na samém začátku správně vedené interview. Přitom je velmi snadné udělat chybu již v předvýběru. Jak se nenechat ovlivnit některými vlivy, které nemusejí vždy vést k tomu správnému rozhodnutí o výběru kandidáta. Poznejme, co sledovat, ověřovat a jak se ptát v rámci výběrového rozhovoru. Správnou volbou zaměstnanců jednoznačně ovlivníme výkonnost firemních týmů.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

24.11.2022
18:00 - 20:00
Zoom
800 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Alan Babický: Trendy v managementu pro sportovce a manažery

Máme pro Vás připravený další webinář se známou osobností. Tentokrát se zaměříme na sportovní management a jeho trendy z pohledu marketingu i managementu. Celým webinářem Vás provede Alan Babický, golfový analytik a komentátor Eurosportu, zakladatel společnosti Ingolf a bývalý marketingový ředitel Pepsi.

Ing. Alan Babický, MBA

Alan má za sebou do roku 2005 více než 17 let zkušeností na vysokých manažerských pozicích v mezinárodních společnostech jako Pepsi, United Biscuits, AIG GIG nebo Colgate Palmolive, a dále přes 10 let aktivit v roli konzultanta v mezinárodním consultingu – v golfu i mimo něj. 

26.10.2022
18:00 - 20:00
Zoom
0 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Kreativní komunikace a kultura mluveného projevu

Webinář Kreativní komunikace a kultura mluveného projevu posluchačům pomůže, jak zaujmout a přesvědčit posluchače kvalitou svého projevu. V konkrétních cvičeních si účastníci webináře přímo vyzkouší: jak se správně rozmluvit, uvolňovací a dechová cvičení, cvičení určená pro nácvik správné výslovnosti a přesné artikulace. Důraz bude kladen na praktický trénink precizní intonace manažerských projevů.

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu, trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.

13.10.2022
18:00 - 20:00
Zoom
800 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele

Po skončení období koronaviru nastala doba restartu ekonomiky. S tím je spojena řada personálních problémů, které je třeba řešit.K tomu ještě přistupují personální problémy spojené s novelou zákoníku práce a s nástupem cizinců na trh práce. V semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími pracovněprávními otázkami, které jsou s tím spojeny a odpovíme na dotazy účastníků.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

29.09.2022
18:00 - 20:00
Zoom
1 200 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Hodnocení zaměstnance ve firmách - teorie vs. praxe

Hodnocení? V některých firmách trefně využívaný nástroj a v jiných - buď ryze formální, nepopulární a tím – i podceňovaný manažerský krok. V tom druhém případě se firma připravuje o důležitý nástroj pro vedení a motivaci lidí a manažer v týmu ztrácí nasazení a výsledky. Proč? Když si uvědomíme klíčové faktory vnitřní motivace lidí (aspoň těch orientovaných na výkon), půjde velmi často o samotný smysl práce. V rámci webináře se podíváme, jak orientaci na výkon a smysl práce u lidí podpořit.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

15.09.2022
18:00 - 20:00
Zoom
800 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Dovolená 2022 – problémy a jejich řešení

Hlavní období dovolených je před námi. Již druhým rokem se bude používat její nová právní úprava, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Pro zaměstnance přináší celou řadu nových a výhodných ustanovení, zaměstnavatelům naproti tomu vznikly některé problémy při posuzování sporných situací. V našem semináři uvedeme řadu otázek, které se s v praxi nejčastěji vyskytují a vysvětlíme jejich řešení.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

30.06.2022
18:00 - 20:00
Zoom
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Manažerské finance

Většina manažerů nemá cílené finanční vzdělání, jsou to experti, kteří se dostali na manažerskou pozici. Přesto je pro jejich úspěch životně důležité, aby se orientovali ve finančních záležitostech. Musí dělat rozhodnutí a proto by se měli orientovat ve výsledovce, rozumět maržím, cashflow, identifikovat problémy z variance reportingu atd. Cílem není umět účetnictví, to nechme finanční expertům, ale dělat správná rozhodnutí.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

23.06.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Řízení obchodního týmu

Řízení obchodníků je velmi specifický druh managementu. Obchodník potřebuje, a také vyžaduje, svobodný prostor pro práci na trhu a se zákazníky. Zároveň firma musí sladit jejich činnost a výsledky se strategií a business plánem . To vyžaduje kombinaci přístupů jako řízení pomocí klíčových ukazatelů, neustálého zvyšování kvalifikace, individuálního hodnocení výkonu a motivace . Je to velmi citlivá práce, která vzžaduje od leadera obchodního týmu hluboké pochopení problematiky a osobnostních charakteristik členů týmu.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

Novinka
02.06.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Technika výběru správných zaměstnanců

„Přijmout špatného uchazeče je mnohem nákladnější, než přijmout toho správného“ Joe Kraus. Mít ty nejvhodnější lidi v týmu je přáním většiny firem a manažerů. Hned za správným oslovením kandidáta je na samém začátku správně vedené interview. Přitom je velmi snadné udělat chybu již v předvýběru. Jak se nenechat ovlivnit některými vlivy, které nemusejí vždy vést k tomu správnému rozhodnutí o výběru kandidáta. Poznejme, co sledovat, ověřovat a jak se ptát v rámci výběrového rozhovoru. Správnou volbou zaměstnanců jednoznačně ovlivníme výkonnost firemních týmů.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

26.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Daňová optimalizace neznamená daňový

Legální optimalizace nemůže být založena na tom, že si určité státy nepředávají informace o daňových rezidentech, anebo o ukládání finančních zdrojů do zahraniční banky, o které se předpokládá, že uchová bankovní tajemství a informace o tom, že jsou v ní uloženy peníze, neposkytne. Takový postup je sice v praxi stále ještě dost častý, ale spíše než daňová optimalizace, jej lze označit za typické příklady vyhýbání se placení daní, které je ve většině států světa nelegální a které Vašemu businessu rozhodně nepomůže.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Je uznávanou expertkou v oblasti daní fyzických a právnických osob. Působí jako ředitelka daňové správy ve veřejném sektoru, působila též mnoho let jako oborná konzultantka v oblasti daní pro řadu národních i nadnárodních společností. Je daňovým specialistou s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Od roku 2012 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Daňová optimalizace.

Doporučujeme
19.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Leadership Essentials II

Ve webináři Leadership Essentials 1 jsme prodiskutovali rozdíly mezi transformačním a transakčním leadershipem a použití těchto stylů v praxi. V tomto pokračování se zaměříme na kompetenční modely leadershipu, kde si budeme definovat nezbytné schopnosti (skills), které leader musí mít. Na to navážeme tím, co teprve ze schopného manažera skutečného leadera. A to je filosofický a etický rámec leadershipu. Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech během tohoto webináře.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

12.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Leadership Essentials I

PART 1

Leadership je dnes módní slovo, ale co to opravdu je? Pojďme prodiskutovat všechny aspekty. Co je to poslání? Jaké jsou typy leadershipu a kdy je použít? Co odlišuje Baťu od Krejčíře? V čem 4 Level Thinking rozšíří vaši paletu leadershipu? Jaké jsou kompetence leadershipu a jak si stojíte vy? Co je to Licence to Lead a jak ji získat? Jak si vybudovat váš autentický styl leadershipu, který bude fungovat? Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech a videích v tomto programu.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

28.04.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Myšlení vítězů s Mariánem Jelínkem

Aktuální webinář na téma Myšlení vítězů pro Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE se zaměří na specifikaci myšlení nejúspěšnějších leaderů a manažerů. Co dělají nejúspěšnější lidé jinak, zda a jak řídí svoje myšlení, jakým směrem sami sebe vedou a jakými metodami tak činí.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Lektor PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. má bohaté profesní zkušenosti, a to nejen jako přednášející v oblasti sportovního managementu, jehož závěry úspěšně aplikuje do firemního managementu, ale i jako hokejový trenér, kouč, manažer a autor řady knih a odborných publikací.

Doporučujeme
27.04.2022
19:00 - 21:00
Zoom
0 Kč
Více informací a přihláška

Víkendový kurz NLP pro Váš osobní rozvoj

Už jen základní komunikační strategie – diplomatické použivání metaotázek vůči svému podvědomí a následně směrem k okolí Vás dostane na první stupně žebříku vedoucího k superinteligenci. Znalosti NLP se bez nadsázky i bez generalizace hodí úplně každému člověku. Kdyby metody NLP používali novináři, tak by se ukázalo, že mnohé osobnosti, které zpovídají, nemají leccos v myšlení úplně srovnané. Kdyby NLP používali psychologové a psychiatři, tak by dokázali problémy řešit bez léků a vytvářejících závislostí. Díky NLP se totiž dá vyhnout velmi drahým a nákladným řešením kdekoli a v čemkoli.

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

Lektorsky působím od roku 2018 na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE v rámci programu MBA Psychologie managementu a od roku 2023 jsme členskou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Posluchačům se snažím přiblížit psychologii managementu a učit se držet emoce pod kontrolou. Učím manažery vždy být v interakci vítěz a nikoliv poražený. Vedle lektorské činnosti provozuji privátní praxi, kde působím 6 let jako terapeut, hypnoterapeut a poradce. Přednášela jsem 7 let na VŠTVS Palestra, což pro mě byla inspirativní zkušenost a práce s publikem a interaktivní přednášky nás oboustranně nabíjely. Působím také jako certifikovaný kouč NLP.

Víkendový kurz
23.04.2022
Víkendový kurz (SO + NE)
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
4 800 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘE: Hodnocení zaměstnance ve firmách – teorie vs. praxe

Hodnocení? V některých firmách trefně využívaný nástroj a v jiných - buď ryze formální, nepopulární a tím – i podceňovaný manažerský krok. V tom druhém případě se firma připravuje o důležitý nástroj pro vedení a motivaci lidí a manažer v týmu ztrácí nasazení a výsledky. Proč? Když si uvědomíme klíčové faktory vnitřní motivace lidí (aspoň těch orientovaných na výkon), půjde velmi často o samotný smysl práce. V rámci webináře se podíváme, jak orientaci na výkon a smysl práce u lidí podpořit.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

07.04.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Psychologie vyjednávání

Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto modulu budeme zabývat psychologií a technikami obchodní interakce , budování pozitivnívh emocí. Budeme diskutovat na konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing questions. Detailně si probereme jednotlivé faze vyjednávaní z našeho i klientova pohledu a překážky, které nás mohou potkat a jak je překonávat. Budeme diskutovat, jak prezentovat Value proposition a vzbudit zájem zákazníků a nebavit se jen o ceně. Jak vždy říkal můj šéf a přítel Roy Twite , IMI plc CEO: “If you are not selling on differentiation, you are selling on price”. Skutečný business man/woman nejde prodávat cenou a nezávazně konverzuje pouze s přáteli. Jde uzavřít business

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

24.03.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Time management

Není umění dostat se do vyšší společnosti nebo na společenskou akci. Umění je v takové situaci obstát, cítit se přirozeně a komfortně. Etiketa je řemeslo a jako takové se dá naučit a zažít. Znalost Etikety vám možná ne vždy pomůže, ale rozhodně vám nikdy neuškodí! Etiketa nám totiž říká, CO máme dělat, abychom uspěli.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

Oblíbené!
10.03.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: 4 Level Thinking

Jsou chvíle, kdy černobílé vidění světa je užitečné. Občas je třeba jasně rozlišit dobro a zlo, například. Ale pro úspěšné vedení lidí a řešení rozmanitých výzev businessu je dobré mít širší repertoár. A přesně o tom je tento webinář. Budeme diskutovat 4 úrovně myšlení a kdy a jak je aplikovat. Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech během tohoto webináře.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

24.02.2022
18:00 - 20:00
Zoom
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Vznik a skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí

Oblast vzniku a skončení pracovního poměru je nejkomplikovanější oblastí zákoníku práce. K této problematice byla vydána řada soudních rozhodnutí, včetně Nejvyššího a Ústavního soudu. Problematičnost ještě znásobil nový občanský zákoník zavedením nových pojmů, které se v personální praxi používají. Seminář je zaměřen na úskalí této problematiky, správné používání příslušných institutů i na metodickou pomoc zaměstnavatelům.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

10.02.2022
18:00 - 20:00
Zoom
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška
27.01.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

Webinář: Manažerské chyby a jak se jich vyvarovat

Leadership je zejména pro mladé a méně zkušené leadery cesta plná nástrah („pastiček“) a i já jsem se s nimi na své cestě businessem střetl. Moji zkušenější mentoři mi pomáhali je pochopit, překonat a neopakovat chyby. Tento webinář Vás provede nejčastějšími „pastičkami“, budeme analyzovat příčiny a varovné signály a diskutovat metody a techniky, jak se jim vyhnout a nepoškodit firmu a svůj kariérní a osobní rozvoj. Vše budeme diskutovat na příkladech z mé bohaté praxe a zkušeností posluchačů.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

ONLINE WEBINÁŘ
20.01.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Kreativní komunikace a kultura mluveného projevu

Webinář Kreativní komunikace a kultura mluveného projevu posluchačům pomůže, jak zaujmout a přesvědčit posluchače kvalitou svého projevu. V konkrétních cvičeních si účastníci webináře přímo vyzkouší: jak se správně rozmluvit, uvolňovací a dechová cvičení, cvičení určená pro nácvik správné výslovnosti a přesné artikulace. Důraz bude kladen na praktický trénink precizní intonace manažerských projevů.

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu, trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.

13.01.2022
17:00 - 19:30
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Aktuální otázky ze zákoníku práce, uplatňování novely v roce 2022- praktické problémy,srovnání

Od roku 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce, nabyla účinnosti zásadní novela č.285/2020 Sb, která zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, reaguje na požadavky praxe, zejména sociálních partnerů. V plné míře se novela bude uplatňovat i v roce 2022, zejména v oblasti dovolené,práce z domova,pracovního volna apod.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

ONLINE WEBINÁŘ
09.12.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

Sportovní marketing 2021

Roky 2020 a 2021 znamenaly pro sport a tím pádem i pro sportovní marketing přelomové období. Na určitou dobu se sport zcela zastavil, aby se opět postupně a pomalu obnovil. Jeho obnova však není jednoduchá a zahrnuje i taková omezení, jako je absence či omezený počet diváků a fanoušků na sportovištích. Jaké výzvy to znamená pro marketéry ve sportu? Jaké nástroje a trendy se ve sportovním marketingu dostaly do popředí? Přináší tato těžká doba i nějaké příležitosti ve sportovním marketingu? Tyto a další otázky a témata budeme diskutovat na tomto webináři.

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

S Ústavem práva a právní vědy o.p.s. spolupracuje od roku 2020 jako lektor modulu Sportovní management a právo. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Management tělesné výchovy a sportu, kde také absolvoval doktorandské studium. Disponuje praktickými zkušenostmi z různých pozic a stáží v Českém olympijském výboru, v marketingové agentuře Concept One (dříve Event concept), v agentuře Sport Invest a v Českém svazu karate JKA.

25.11.2021
18:00 - 20:30
Zoom
0 Kč
Více informací a přihláška

Silné stránky osobnosti - nechte vzplanout to nejlepší z vás

V roce 2004 se na poli společenských věd poprvé v historii objevil společný jazyk napříč kulturami. Jazyk, popisující ty nejlepší kvality člověka - VIA klasifikace silných stránek a ctností. Svým způsobem povstala věda o lidském charakteru. Harvardský vědec Howard Gardner, zabývající se teorií mnohonásobných inteligencí toto popsal jako jednu z nejdůležitějších iniciativ v psychologii posledního století.

Ing. Libor Friedel, MBA

Působí již řadu let jako lektor, kouč a konzultant národních i nadnárodních firem v oblasti strategického řízení podniku. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA získal v roce 2000 na Sheffield Hallam University. Během své profesní kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i univerzitní sféře. Na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE se věnuje oblasti profesionálního výkonu strategického managementu.

ONLINE WEBINÁŘ
11.11.2021
18:00 - 20:30
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

Webinář: Marketing politických stran v parlamentních volbách 2021

O výsledku voleb rozhoduje do značné míry volební kampaň. Tu tvoří specialisté na politický marketing a PR. Veřejnosti neznámí lidé vytváří strategie a sdělení, jejichž úspěch rozhoduje o budoucnosti nás všech. Politický program k vítězství ve volbách nikdy nestačil a v dnešním digitálním nestačí již vůbec. Politický program se prodává jako komerční zboží zabalené v hezkém obalu, reprezentují jej osobnosti v pěkných oblecích a s rozesmátými tvářemi. Součástí politického marketingu je však také negativní reklama, kdy se na sociálních sítích předhánějí týmy jednotlivých stran v tom, kdo nakliká více negativních článků o jejich soupeři.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

WEBINÁŘ ZDARMA
14.10.2021
18:00 - 20:00
Zoom
0 Kč
Více informací a přihláška

Kurzarbeit a pracovněprávní aktuality v postcovidové době

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1.ledna 2021, přinesla do pracovněprávních (personálních) vztahů řadu novinek, které při jejich řešení v praxi mnohdy vyvolávají řadu problémů. Jedná se např. o zásadní změny ve výpočtu dovolené, při vytváření sdílených pracovních míst, při poskytování dalšího pracovního volna, které není upraveno v předpisech apod.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

23.09.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Přemýšlíte nad možnostmi daňové optimalizace Vašeho podnikání?

Legální optimalizace nemůže být založena na tom, že si určité státy nepředávají informace o daňových rezidentech, anebo o ukládání finančních zdrojů do zahraniční banky, o které se předpokládá, že uchová bankovní tajemství a informace o tom, že jsou v ní uloženy peníze, neposkytne. Takový postup je sice v praxi stále ještě dost častý, ale spíše než daňová optimalizace, jej lze označit za typické příklady vyhýbání se placení daní, které je ve většině států světa nelegální a které Vašemu businessu rozhodně nepomůže.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Je uznávanou expertkou v oblasti daní fyzických a právnických osob. Působí jako ředitelka daňové správy ve veřejném sektoru, působila též mnoho let jako oborná konzultantka v oblasti daní pro řadu národních i nadnárodních společností. Je daňovým specialistou s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Od roku 2012 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Daňová optimalizace.

16.09.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Organizace školy a pedagogického procesu ve znamení přípravy na re/konkurz

Cílem vzdělávacího semináře je obecně seznámit účastníky s oblastí řízení škol a školských zařízení se zaměřením na re/konkurzní řízení pro ty, kteří se chystají vykonávat manažerskou funkci ředitele školy, případně je čeká re/konkurzní řízení vyhlášené zřizovatelem školy či školského zařízení. Účastníci si osvojí základní právní legislativu, která je potřebná nejen ve funkci ředitele, ale právě pro konkurzní řízení. Seznámí se se základní pedagogickou dokumentací, kterou upravuje legislativa, s funkcí ředitele jako manažera, ekonoma, zaměstnavatele, zaměstnance, prostředníka a kouče.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

26.08.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

Jak efektivně řídit teamy na dálku v psychicky vypjaté době?

Pandemie COVID19 vnesla do našich životů velký zmatek. Zejména na poli pracovním, kdy jsme byli nuceni ze dne na den přejít do virtuálního prostoru a vykonávat veškerou práci ON-LINE. To s sebou přineslo extrémní psychickou zátěž, nové formy komunikace, ale také obrovské nároky na sebedisciplínu a důslednost. V rámci webináře si položíme základní otázku: Jak vést lidi na dálku a přitom se z toho nezbláznit?

Mgr. Soňa Uhrová

Má pedagogické vzdělání, se zaměřením na český jazyk a psychologii komunikace, průběžně doplněné studiem psychoterapie, NLP a řady odborných výcviků v koučování. Působí jako lektorka a trenérka komunikačních dovedností. Jako Business Coach se věnuje řízení teamů, osobnímu růstu a motivaci zaměstnanců. Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantkou profesního programu MBA Psychologie managementu.

26.08.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Decision making

Rozhodování je jednou z nejdůležitějších činností manažera. Můžete být nejlepší expert v oboru, bez schopnosti přijmout odpovědnost a riziko spojené s rozhodováním…… zůstanete jen expertem a jako manažer selžete. V tomto webináři probereme různé modely a aspekty rozhodovacího procesu, prodiskutujeme bariéry rozhodování a jak je překonat a pomocí modelu 4 Level Thinking si probereme příklady rozhodovacích dilemat.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

18.08.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Lifestyle manažerů – návrat do formy v postkovidové době

Lifestyle manažerů neboli zdravý životní styl je velmi důležitý, protože ovlivňuje nejen zdravotní stav, ale také psychickou pohodu a celkovou výkonost manažera. Špatný životní styl manažerů může způsobit značné ztráty v sociální, výrobní i ekonomické oblasti, jeho pozitivní změna v zájmu zdraví a celkové pohody může naopak posílit jeho prosperitu. Je si však potřeba uvědomit, že stanovení optimálního rozsahu změn životního stylu pro daný typ manažera je vždy relativní (nevyjádřitelný v absolutních hodnotách) a závisí především na výchozím stavu jedince, proto doporučení nastavujeme individuálně a komplexně. V uplynulém i letošním roce byl životní styl nejen manažerů výrazně ovlivněn omezením sportovních aktivit v období vládních omezení.

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Vystudoval LF UP Olomouc (2000) a postgraduálního studia na Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci (2008). Získal atestaci z pediatrie (2002) a tělovýchovného lékařství (2005). Je autorem řady domácích i zahraničních odborných publikací a několika monografií. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE spolupracuje od roku 2020 jako lektor v programu MBA Management ve zdravotnictví.

12.08.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Kdo nese odpovědnost aneb Novinky v Medicínském právu v době pandemie C-19

Medicínské právo vyučujeme v rámci MBA Medicínské právo je obecně oblastí, kterou vyučujeme v rámci programu MBA Management ve zdravotnictví. Naučíme Vás orientaci v soudních sporech, ve kterých se bude řešit náhrada škody na zdraví, řešení všech úkonů a jednání s pojišťovnami a jednání s osobami za škodu odpovědnými. Náhrada škody na zdraví je uplatňována nejvíce v níže popsaných oblastech.

Mgr. René Šifta

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006). Ve své právní praxi se specializuje na medicínské a zdravotnické právo v advokátní praxi Mgr. Jiřího Zbořila, kde zastupuje a obhajuje lékaře při soudních jednáních trestně právního charakteru. Od roku 2014 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, a to v rámci profesního programu MBA Management ve zdravotnictví.

29.07.2021
18:00 - 20:00
Zoom
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

Webinář Organizace školy a pedagogického procesu ve znamení přípravy na re/konkurz

Cílem vzdělávacího semináře je obecně seznámit účastníky s oblastí řízení škol a školských zařízení se zaměřením na re/konkurzní řízení pro ty, kteří se chystají vykonávat manažerskou funkci ředitele školy, případně je čeká re/konkurzní řízení vyhlášené zřizovatelem školy či školského zařízení. Účastníci si osvojí základní právní legislativu, která je potřebná nejen ve funkci ředitele, ale právě pro konkurzní řízení. Seznámí se se základní pedagogickou dokumentací, kterou upravuje legislativa, s funkcí ředitele jako manažera, ekonoma, zaměstnavatele, zaměstnance, prostředníka a kouče.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

29.07.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Lidská práva v Evropské unii / covidpas jako výjimka, anebo problém?

Rozhodování Soudního dvora Evropské unie se ve věci základních občanských a lidských práv a svobod ukazuje v mnoha směrech jako nadbytečné, neboť ochranu občanských a lidských práv saturují na národní úrovni ústavní soudy členských států, jejichž rozhodovací etalon je minimálně srovnatelný a zahrnuje v případě českého ústavního soudu i standardy Evropského soudu pro lidská práva, které do své rozhodovací praxe nezřídka přejímá. Tuto skutečnost očividně prokazují judikáty Soudního dvora EU.

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Vystudoval Filozofickou fakultu UK. Před rokem 1989 vycházely jeho filozofické i jiné odborné práce v samizdatu nebo v zahraničí. Po roce 1989 působil jako univerzitní profesor a jako člen Akademie věd. je autorem řady monografií a odborných článků. Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde vyučuje předměty Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy.a evropská studia.

22.07.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Finance pro manažerskou praxi a rozhodování

Většina manažerů nemá cílené finanční vzdělání, jsou to experti, kteří se dostali na manažerskou pozici. Přesto je pro jejich úspěch životně důležité, aby se orientovali ve finančních záležitostech. Musí dělat rozhodnutí a proto by se měli orientovat ve výsledovce, rozumět maržím, cashflow, identifikovat problémy z variance reportingu atd. Cílem není umět účetnictví, to nechme finanční expertům, ale dělat správná rozhodnutí.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

ONLINE WEBINÁŘ
01.07.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Testování, očkování, zdravotní péče, BOZP a další aktuality z pohledu zákoníku práce

V posledním období přijala vláda celou řadu právních opatření, která jsou namířena proti koronaviru a zasahují do pracovněprávní oblasti.Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami, s nimiž se v praxi setkávají a napomoci k jejich řešení. Webinář se bude zejména zabývat problémy v souvislosti s prováděním vstupních a dalších lékařských prohlídek v období pandemie,právními důsledky odmítnutí testování, pracovním volnem v souvislosti s očkováním a s dalšími právními otázkami, jako je např. řešení náhrad při home-office, pravidly jeho sjednávání, novými pravidly kurzarbeitu (částečné nezaměstnanosti) apod.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

ONLINE WEBINÁŘ
27.05.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 590 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Technika výběru správných zaměstnanců

Mít ty nejvhodnější lidi v týmu je přáním většiny firem a manažerů. Hned za správným oslovením kandidáta je na samém začátku správně vedené interview. Přitom je velmi snadné udělat chybu již v předvýběru. Jak se nenechat ovlivnit některými vlivy, které nemusejí vždy vést k tomu správnému rozhodnutí o výběru kandidáta. Poznejme, co sledovat, ověřovat a jak se ptát v rámci výběrového rozhovoru. Správnou volbou zaměstnanců jednoznačně ovlivníme výkonnost firemních týmů.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

26.05.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Nastavení strategie a řízení firmy v době pandemie

Nikdy v historii nebyl vývoj ekonomiky tak nepředvídatelný jako dnes. Co dělat, pokud přijde druhá vlna? Jak reagovat na pokles tržeb? Jaké jsou dopady recese na různé typy businessu? Jaké nevratné změny v businessu nastanou a jak na to reagovat? Jaké jsou priority v řízení firmy v této bezprecedentní situaci? Přináší tato doba nové příležitosti pro podnikatele? Tyto a další otázky budeme diskutovat v tomto workshopu pomocí scénářů, příkladů a case studies

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

ONLINE WEBINÁŘ
06.05.2021
18:00 - 20:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) - Pravidla pro Home office a sdílené pracovní místo, příklady z novely zákoníku práce

V období koronaviru se stále více uplatňuje nová forma pracovního zapojení – práce z domova nebo na dálku. Některé problémy nejsou řešeny v právní úpravě, budou vysvětleny na webináři. Sdílené pracovní místo je nový pojem podle novely zákoníku práce. Webinář se zaměří na jeho zásadní úpravu. Výklad bude zaměřen i na další pracovněprávní změny, jako je např. doručování pracovněprávních písemností, dodržování rovnosti při přechodu práv a povinností (pacht a prodej podniku), flexibilní formy zaměstnávání apod.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

ONLINE WEBINÁŘ
29.04.2021
17:30 - 20:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) Jak se bránit stressu a syndromu vyhoření - Home office doba a její nástrahy

Žijeme v době, kde prochází celá společnost náročnou změnou a to znamená pro řadu lidí také dle výzkumů velice stresové zážitky - i práce na home office není pro každého procházkou růžovým sadem, ale náročnou výzvou, jak skloubit pracovní, soukromý i rodinný život… Musíte porozumět jak stress vzniká a proč – uvědomit si psychické a fyzické napětí a své osobní stresové faktory. Získejte know how, jak relaxovat v denim životě a zvítězit nad home office syndromem!

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

ONLINE WEBINÁŘ
22.04.2021
18:00 - 20:00
Zoom
1 600 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) Jak efektivně řídit zaměstnance: čeho se držet a čeho vyvarovat

Webinář se věnuje základním principům úspěšného řízení a vedení spolupracovníků i nejčastějším chybám, které toto řízení provázejí. Zabývá se hlavními předpoklady výkonnosti osob - zásadami a nástroji účinné motivace, hodnocení a odměňování, pravidly manažerské komunikace i předpoklady pro získání autority lídra, společnými pro všechny oblasti řízení. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, řešení případových situací a moderovaná diskuse.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Je absolventem VŠE a FF UK. Je statutárním ředitelem European Business School SE a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v manažerské praxi národních i nadnárodních firem jako konzultant pro otázky managementu, řízení lidských zdrojů a ekonomie. Působil a působí též jako poradce v několika mezinárodních firmách. Je autorem řady úspěšných manažerských monografií.

ONLINE WEBINÁŘ
26.03.2021
09:30 - 12:00
Zoom
2 100 Kč
Více informací a přihláška

(Webinář) 10 poučení z krize pro změnu business modelu pro rok 2021

Podnikání se od roku 2020 radikálně změnilo a stále mění - epidemie coronavirus zasáhla celou planetu a změny přicházejí doslova každý den. Některé podnikatelské modely fungují a jiné naopak krachují - restart svého podnikání je nutností pro přežití firmy na trhu…! Už nestačí intuice ani štěstí pro úspěšnou realizaci podnikatelských záměrů, je potřeba uchopit své podnikání strategicky a především začít stavět svou firmu na pevných základech.

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

ONLINE WEBINÁŘ
03.02.2021
18:00 - 20:00
Google Meet
890 Kč
Více informací a přihláška

(webinář) Vzory smluv a dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce 2020

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle pracovněprávních předpisů.  Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „Co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

webinář
09.12.2020
09:00 - 12:00
ONLINE (Google classroom)
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku, týkající se vlastnictví bytů, byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

NOVINKA
25.11.2020
09:00 - 12:30
jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

5D - Design pozitivní (organizační) změny založené na ocenění a silných stránkách

Myslíte, že lze změnu/změny v organizaci "okecat"? Nebo se z ní "vykecat"? Či se do ní naopak "vkecat"? Každopádně jeden z přístupů (nejen) ke zvládání změn je tzv. "konverzační". Organizace (podnik, firma, úřad…) je v podstatě skupinou (nositelů) sociálních dovedností. S tím je spojena řada (našich) přesvědčení o emocích, problémech, moci, strachu, "jediné pravdě" či "správné odpovědi" a dalších prvků a souvislostí. Zároveň je každá organizace živoucím lidským systémem s jazykem, představivostí, emořní energií, příběhy apod. Jsou zde i prvky kritiky (kritizování) nebo ocenění (oceňování), které s sebou pro to dobré nebo naopak horší, nese organizační (konverzační) kultura.

Ing. Libor Friedel, MBA

Působí již řadu let jako lektor, kouč a konzultant národních i nadnárodních firem v oblasti strategického řízení podniku. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA získal v roce 2000 na Sheffield Hallam University. Během své profesní kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i univerzitní sféře. Na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE se věnuje oblasti profesionálního výkonu strategického managementu.

07.10.2020
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost po novele ZP v roce 2020

Občanský zákoník nahradil pojem „právní úkony“ právním jednáním.Tato změna se každodenně uplatňuje v pracovněprávních vztazích, zejména při sjednávání,změně nebo zániku práv a povinností  zaměstnavatelů a zaměstnanců vyplývající např. z pracovní smlouvy, dohod, výpovědi apod.. Jedná se o požadavky na obsah nebo formu právního jednání, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Pro zaměstnavatelskou praxi je správný výklad a řešení těchto otázek velmi důležitý. V opačném případě může znamenat pro zaměstnavatele značné ztráty. Po novele zákoníku práce v roce 2020 nabývá tato otázka na zvýšeném významu. 

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

17.09.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele, praktické problémy

Od roku 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce č.262/2006 Sb., jde o zásadní novelu, která zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, a reaguje na požadavky praxe. Vytváří předpoklady ke snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele a vychází z judikatury českých soudů i SDEU. : Ve srovnání s předchozím návrhem novely zákoníku práce, která neprošla Poslaneckou sněmovnou, došlo k řadě úprav. Byla vypuštěna např. právní úprava postavení vedoucího zaměstnance, změny v pružné pracovní době a kontu pracovní doby, nestanoví se povinnosti zaměstnavatelů při předcházení stresu na pracovišti a podmínky práce z domova apod. Nově byly zařazeny např. změny navazující na dlouhodobé pracovní volno k ošetřování, zavádí se možnost pracovat na tzv. sdíleném pracovním místě, nová úprava minimální a zaručené mzdy apod.

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

25.06.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Úspěšné obchodní jednání & osobní prezentace

Co se děje na jednání dříve – pozdravy nebo předávání vizitek? Kdo vlastně zahajuje jednání? A kdo jednání končí? Kdy se představujeme? Kdy si dáváme dary? A proč to vlastně mám všechno vědět, když mám jen obyčejné jednání? Protože funguje společenský a obchodní protokol! Má své zákonitosti, má svá pravidla. Nemusíte je všechny použít, ale musíte je znát. A jestliže nám Etiketa říká, CO máme dělat, pak protokol nám říká, KDY to máme dělat.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

11.06.2020
16:00 - 19:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška
21.05.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Tento seminář je již zaplněný
Více informací a přihláška

Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020

Novela zákoníku práce 2020 přináší koncepční změny v personální činnosti. S nimi může být spojena řada problémů, které se objevily již ve schvalovacím legislativním procesu, zejména v připomínkovém řízení, a nejsou neznámými ani v podnikatelské a nepodnikatelské praxi. Další problémy se mohou vyskytnout postupně. V osnově semináře se uvádějí orientačně nejtypičtější z nich. Příklady z personální a mzdové agendy předložené před seminářem nebo v jeho průběhu budou řešeny operativně.

 

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

07.05.2020
09:00 - 12:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 990 Kč
Více informací a přihláška

Revoluce v PR – digitální komunikace a sociální sítě

Pochopte změny v dnešním PR a naučte se oslovit zákazníky na Internetu a sociálních sítích. Okruhy semináře: PR strategie v digitálním prostředí, Segmentace cílových skupin z hlediska PR, Content marketing – tvoříme společně výjimečný obsah, Tvorba tiskových zpráv v on-line době, Media relations na sociálních sítích, Metodiky pro vyhodnocení realizovaného Public relations

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

27.02.2020
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 490 Kč
Více informací a přihláška

Změna v bytovém spoluvlastnictví po 1.1.2020

Jedna z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku prochází významnou novelizací. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Zda se vše podařilo a nevznikly naopak problémy nové, bude předmětem stěžejního výkladu na tomto semináři.

Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

Novinka
02.10.2019
9:00 - 12:30
Jablonského 640/2 - Holešovice
1 490 Kč
Více informací a přihláška

Jak řešit konflikty v rodině či v partnerství?

Jak řešit konflikty v rodině či v partnerství po právní stránce? Cílem semináře je představení základních právních nástrojů pro řešení sporů v rodině včetně manželských a partnerských problémů, rozvodu manželství dohodou či spornou cestou, sporů o děti, o majetek a řešení domácího násilí. Současně budou jednotlivé nástroje vyhodnoceny z hlediska efektivity a naznačeny další mimosoudní formy řešení sporůJ

JUDr. Daniela Kovářová

Vystudovala PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek vykonávala advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajobu v trestních věcech. Během své bohaté právní praxe vykonávala též funkci ředitelky Justiční akademie či ministryně spravedlnosti ČR. Je prezidentkou Unie rodinných advokátů a členkou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

oblíbené
15.08.2019
09:00 - 12:30
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
1 200 Kč
Více informací a přihláška
04.04.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2 - Holešovice
900 Kč
Více informací a přihláška
Dlouhodobě oblíbené
20.02.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
900 Kč
Více informací a přihláška

Uzavírání a skončení pracovního poměru v roce 2019

 Oblast skončení pracovního poměru byla dotčena zásadními změnami, které přinesl nový občanský zákoník a změnový zákon. Praktické problémy přináší nový výkladový přístup k některým pojmům i jevy, které jsou důsledkem ekonomických změn: ztráta zakázek, zkracování pracovní doby, částečné úvazky apod. Účelem semináře je seznámit účastníky s novými legislativními důsledky v personální agendě a napomoci jim při řešení problémů v personální praxi. Seminář se rovněž zaměří na výklad nejnovějších a zásadních judikátů ke skončení pracovního poměru.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Doporučujeme
07.02.2019
9:00 - 12:15
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
600 Kč
Více informací a přihláška

GDPR a jeho aplikace v korporacích, zejména z pohledu sdílení dat ve skupině

Ochrana osobních údajů je v současné době jedním z hlavních zájmů EU. Velkou ambicí v oblasti ochrany osobních údajů je nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabývá účinnosti 25. května 2018. Od tohoto data přinese přímo aplikovatelné nařízení nový režim ochrany osobních údajů, který ovlivní nejen fyzické, ale také právnické osoby, jejichž činnost je ovlivněna nějakým evropským prvkem (ať už se jedná o evropské sídlo, místo podnikání v EU anebo třeba jen evropské dodavatelské vztahy).

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

30.08.2018
9:00 - 13:00
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
1 800 Kč
Více informací a přihláška

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.