Revoluce v PR – digitální komunikace a sociální sítě

Pochopte změny v dnešním PR a naučte se oslovit zákazníky na Internetu a sociálních sítích. Okruhy semináře: PR strategie v digitálním prostředí, Segmentace cílových skupin z hlediska PR, Content marketing – tvoříme společně výjimečný obsah, Tvorba tiskových zpráv v on-line době, Media relations na sociálních sítích, Metodiky pro vyhodnocení realizovaného Public relations

Program semináře

- formou workshopu

 • Big data – informační exploze dnešní doby
 • PR strategie v digitálním prostředí
 • Formulace komunikačních cílů
 • Segmentace cílových skupin z hlediska PR
 • Monitoring médií a jeho použití
 • Volba vhodných komunikačních kanálů
 • Content marketing – tvoříme společně výjimečný obsah
 • Tvorba tiskových zpráv v on-line době
 • Jak využijeme sociální sítě
 • Twitter a čeští novináři – na co se zaměřit
 • Media relations na sociálních sítích
 • Metodiky pro vyhodnocení realizovaného Public relations
 • Kudy cesta nevede - PR a krizová komunikace

Oblast PR komunikace prochází v současnosti největší změnou v dějinách. Už dávno nestačí klasický model práce PR postavený na tiskových zprávách a tiskových konferencích a práci tiskových agentur.  Komunikační kanály dnešního PR stojí na Internetu, zpravodajství je propojeno s video obsahem a dobrý obsah si cílové skupiny rádi sami sdílí na sociálních sítích… Mladí lidé věří více YouTuberům než zpravodajským mediím. Naučte se zachytit včas změny v PR ve svůj prospěch, protože z hlediska zákazníků se PR stále těší největší důvěře!

 • Orientovat se v základních pojmech
 • Definovat nové komunikační nástroje z pohledu brand managementu
 • Pochopit změnu nákupního procesu zákazníka, který dnes začíná i končí na Internetu
 • Pochopit přesunem PR komunikace do digitálních médií

 

Cílová skupina – komu kurz pomůže v rozvoji:

 • Podnikatelé stávající a budoucí
 • Marketing manageři a brand manageři
 • Pracovníci a specialisté v oddělení marketing, obchod a komunikace a PR
 • Všichni zadavatelé a tvůrci reklamy

 

Metody a techniky – zaměřeno na aplikaci do praxe

 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek — praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují navzájem své zkušenosti

 

 

Benefity

 • catering (bohaté občerstvení, výborná káva, ochucené nápoje, něco malého k jídlu, atd.)
 • unikátně vystavený vlastní certifikát o absolvování semináře
 • dárkové předměty Ústavu práva a právní vědy a European Business School
 • voucher na studium, tematické brožury, slevy na naše služby a další
 • jedinečné know-how
 • materiály, brožury GDPR

 

 

Registrace a účastnický poplatek

 • K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.
 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 1 490 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.