(webinář) Vzory smluv a dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce 2020

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle pracovněprávních předpisů.  Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „Co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

 

Program semináře

Legislativní aktuality ke dni konání semináře

Vznik pracovněprávního vztahu:

 • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Dohoda o příslibu zaměstnání
 • Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče

Změna a skončení pracovního poměru:

 • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení). Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru.

Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:

 • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem – Dohoda mezi

      agenturou a uživatelem – Pokyn k práci pro zaměstnance

Pracovní doba a dovolená:

Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby – Konto pracovní doby – Úprava pracovní doby – Určení nástupu dovolené – Písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020

Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny

Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku – smluvní pokuta – promlčení nároků a jejich zánik – zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci – bezdůvodné obohacení

Úprava zaměstnaneckých výhod (benefit) v 2.pololetí 2020

Ostatní:

Dohoda o zvýšení kvalifikace, Dohoda o (hmotné) odpovědnosti, Dohoda o svěřených předmětech, Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce.

               Vzory předpisů:

 • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
 • Kolektivní smlouva
 • Pracovní řád
 • Organizační řád

Předpisy:

 • k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd – ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, k poskytování ochranných pracovních pomůcek
 • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
 • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce

 

Metody a techniky – zaměřeno na aplikaci do praxe

 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek — praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují navzájem své zkušenosti

 

 

Benefity

 • catering (croissanty, výborná káva, ochucené nápoje, něco malého k jídlu, atd.)
 • unikátně vystavený vlastní certifikát o absolvování semináře
 • dárkové předměty Ústavu práva a právní vědy a European Business School
 • voucher na studium, tematické brožury, slevy na naše služby a další
 • jedinečné know-how Ladislava Jouzy 

 

 

Registrace a účastnický poplatek

 • K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.
 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 1 990 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.