(Webinář) - Pravidla pro Home office a sdílené pracovní místo, příklady z novely zákoníku práce

V období koronaviru se stále více uplatňuje nová forma pracovního zapojení – práce z domova nebo na dálku. Některé problémy nejsou řešeny v právní úpravě, budou vysvětleny na webináři. Sdílené pracovní místo je nový pojem podle novely zákoníku práce. Webinář se zaměří na jeho zásadní úpravu. Výklad bude zaměřen i na další pracovněprávní změny, jako je např. doručování pracovněprávních písemností, dodržování rovnosti při přechodu práv a povinností (pacht a prodej podniku), flexibilní formy zaměstnávání apod.

Program semináře

 

 • Práce z domova (home- office), její význam v období koronaviru
 • Právní úprava home – office
 • Odlišnosti v právní úpravě
 • Pracovní doba, překážky v práci
 • Náhrady při home-office, jejich paušalizace a sjednání
 • Řešení pracovních úrazů
 • Povinnosti zaměstnavatele, zajištění kontaktu se zaměstnancem
 • Sdílené (dělené) pracovní místo – právní úprava
 • Dohoda o sjednání, její vzor
 • Diskuse, odpovědi na dotazy, včetně předložených před webinářem nebo v jeho průběhu

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.