(Webinář) - 6 pohledů na změnu ve světle zavirované současnosti

Pandemie Covid-19 přiměla mnoho organizací "hodit si kostkou"… změny. Naskytla se řada možností využít ročního okna příležitostí a hrozeb a agilně provést změny - operativní, i taktické akce (logistika, pomůcky k ochraně zdraví, podpora online prostředí…).

Program semináře

Také se ukázalo, že mnohé v organizacích nestojí na skálopevných základech, ale spíše na hlíněných nohou. Byl to čas ne/zastavení, ne/zamyšlení, ne/rozhlédnutí… i čas spousty ne/vědomých rozhodnut. Tedy rovněž čas ke zvážení, přípravě a provedení různorodýxh změn. Jaký je/byl význam změn v době před pandemií a během globální krize? Jak to dále bude s pořebou a smyslem změn v době, až pandemie odezní? Budeme potřebovat jiné dovednosti a znalosti? Jak se promění prostředí? Jak dopadne naše zkušenost (individuální, organizační, společenská) na změnu našich hodnot, rolí a přesvědčení? V čem bude spočívat (pokud vůbec) rozdíl v pohledu a provádění změn ve větší a v malé organizaci? Jakou změnu bude nutné vyvolat a jakou změnu očekávat ve vztahu ke zkušenostem mnoha lidí s prací z domova (homě office)? Co to bude znamenat pro produktivitu, efektivitu, zlozvyky a návyky či budování odolnosti manažerů a zaměstnanců? Co můžeme očekávat ve vztahu změn a světa offline a online? Otázek se rodí spousta. Možná se rodí rychleji než přicházejí odpovědi.


Pojďme nastínit pár východisek, inspirovat se několika modely a zamyslet se nad šesti možnými perspektivami, které hra s "kostkou změny" může (mimo jiné) přinést. Těchto (vybraných) 6 pohledů představuje:

 • Porozumění smyslu řízení/zvládání změn!y
 • PROČ a CO jsou totiž spojité nádoby, abychom mohli zvážit a rozhodnout JAK.
 • Uvědomění rozdílu v pojetí změny trans-akční a trans-formační, přičemž obojí bude zapotřebí.
 • Je rozdíl měnit znalosti a chování nebo hodnoty a přesvědčení. Pandemie zasáhla do celého našeho spektra vědomí.
 • Změna ve velké a v malé organizaci/podniku/firmě
 • Změna a podněty pro ni si nevybírají. Hledejme spojitosti, všímejme si odlišností. Koneckonců, do každé změny se otisknou schopností a vnímání manažerů - spolupráce, empatie, priorit… A co vize? Pro změnu nepplatí žádný ISO standard a mustr typu "one size fits all".
 • Příležitosti a hrozby pro změnu v zrcadle Covid-19 z pohledu financí, zákazníků, procesů a práce s lidmi.
 • Lze v síti příčin a důsledků hledat disrupci?
 • Změna a lidé v organizačním prostředí
 • Domov, práce, rodina…, to nejsou jen otázky rovnováhy, ale i efektivita, návyky a zvládání změn sebe sama.
 • Změna a svět online/offline
 • Pro někoho jde o jeden svět, ro někoho o dva… a možná i více světů a "realit". Možná hledáme změnu "na kliknutí"… (Ale je to možné a reálné?)

Tipy, diskusní otázky k vlastnímu zamyšlení, témata pro další pokračování. Podpora pro stávající studeny MBA a dalších programů, osobní, soukromý, profesní či manažerský zájem… to je nástin možných motivů, proč se webináře zúčastnit. Ať na kostce změny padne cokoliv, může to být číslo vítězné. Platí to i naopak. Ať na kostce padne cokoliv, bude to také "nějak" souviset se zbylými stranami/čísly. Paradoxně - nejde tedy o to, aby padla šestka! I když o šestku jde!

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.