(Webinář) - Jak přenastavit své myšlení a docílit změny?

Cíl - Osvěžit, připomenout, uvědomit si, vybrané populární i neotřelé manažerské modely a možnosti jejich využití ke zvládnutí změn. 10 populárních modelů bude navíc uvedeno formou dvou e-booků, vydaných ÚPPV/EBS.

Program semináře

Vzpomínáte na webinář ke kostce změny 17.5.2021?

Rozmanité oblasti změn v různorodém kontextu utváří někdy komplikovaný terén. K tomu jsou k dispozici různé myšlenkové a manažerské koncepty a modely - známé i méně známé, někdy neotřelé, ale vesměs užitečné a prospěšné. Ne na všechny třeba dojde v průběhu studia nebo dalšího manažerského vzdělávání. Změna také souvisí s mindsetem, nastavením mysli a úrovní uvědomění, ať už těch, kteří změnu řídí nebo ji realizují. Nelze opomenout ani priority a důležitost našich přesvědčení a hodnot, které zastáváme nebo v různých situacích upřednostňujeme. Zvládnutí změny totiž není otrocké sledování nějaké vybrané metodiky. Neprospívá ani ryzí direktivní a autoritativní přístup a vynucená poslušnost. Pojďme tedy dát pár věcí dohromady a podívat je na některé pohledy a synergie s využitím konceptů a modelů, s nimiž mám ve výuce i v podnicích dobrou zkušenost. K inspiraci, k diskusi ve vašich organizacích a samozřejmě k využítí a otestování v akci.

Jako doplněk připravujeme dva e-booky s 5 + 5 manažerskými modely, které mohou ve (strategickém) zvládnutí změn(y) sehrát důležitou, ne-li klíčovou roli.

 • Starý dobrý Demingův cyklus
 • Od PDCA k DDDD
 • Kottera zná každý, ale…která fáze změny je pro vás klíčová, která nejobtížnější a která nejsnazší?
 • Nasaďte a držte si klobouky - Podívejte se na změnu s 6 různými mindsety, nebudete litovat
 • (Neuro)logické úrovně pro změnu
 • Měnit znalosti a chování je něco jiného než měnit hodnoty a přesvědčení
 • Vědomí (a) změny
 • Každý to máme jinak a někdy nás tento fakt spojuje a někdy rozděluje
 • Osobnost pro změnu - hodnoty v akci jsou našimi silnými stránkami
 • Silné stránky nejsou jen o SWOT analýze
 • Otevřete okna (Johari a okno změny)
 • Otevřete okna a vyvětrejte, přijměte to užitečné, opusťte to přežité

Shrnuto a podtrženo - přijďte si pro tipy, diskusní otázky k vlastnímu zamyšlení, uvědomění synergií i rozdílů. Webinář je součástí podpory pro stávající studeny MBA, LL.M. a dalších profesních programů, ale i pro další s osobním, soukromým, profesním či manažerským zájmem. Najděte si svůj motiv v době změn a otazníků. Nezapomeňte, že i opakování je matkou moudrosti. Vlastní zkušenosti jsou jejím otcem.

Těším se na virtuální viděnou a slyšenou. Na 150 minut, od 17:30 do 20:00. Kolem Vás se toho za 2 hodiny moc nezmění. Setmí se, možná se změní počasí… Uvnitř Vás, ve Vašich pohledech a uvědomění změna pravděpodobně nastane díky „aha momentům“. Tak si pro ně přijďte. Těším se.

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.