(Webinář) - Organizace školy a pedagogického procesu ve znamení přípravy na re/konkurz

Cílem vzdělávacího semináře je obecně seznámit účastníky s oblastí řízení škol a školských zařízení se zaměřením na re/konkurzní řízení pro ty, kteří se chystají vykonávat manažerskou funkci ředitele školy, případně je čeká re/konkurzní řízení vyhlášené zřizovatelem školy či školského zařízení. Účastníci si osvojí základní právní legislativu, která je potřebná nejen ve funkci ředitele, ale právě pro konkurzní řízení. Seznámí se se základní pedagogickou dokumentací, kterou upravuje legislativa, s funkcí ředitele jako manažera, ekonoma, zaměstnavatele, zaměstnance, prostředníka a kouče.

Program semináře

V rámci přípravy na re/konkurzní řízení bude osvětleno, jak správně připravit koncepci školy na základě podrobně provedené analýzy školy, která zahrnuje i jednotlivé prvky z organizace školy a pedagogického procesu. V neposlední řadě se účastník dozví vše o samotném konkurzním řízení a jeho průběhu. Vzdělávací seminář bude veden nejen v teoretické oblasti, ale zaměření bude především na rovinu praktickou (poznatky z praxe, čeho se vyvarovat, apod.).

Výstupem semináře bude účastník, který bude disponovat obecnými a odbornými znalostmi v oblasti organizace školy a pedagogického procesu a zároveň bude „v kostce“ připraven na re/konkurzní řízení.

 

Cílová skupina:

ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitele, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci připravující se na konkurzní řízení

 

Osnova:

 • Úvod, legislativní východiska, vyhlášení konkurzu (kdo, kdy, proč, jak)
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Sestavení koncepce školy na základě analýzy školy
 • Schválené vzdělávací programy
 • Plány sestavované ředitelem školy
 • Organizační struktura školy
 • Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
 • Evaluace školy, autoevaluace
 • Mechanismy ukončování stupně vzdělávání (maturitní/závěrečná zkouška)
 • BOZP při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů
 • Činnost výchovného poradce na škole
 • Soustava oborů vzdělání
 • Konkurzní řízení a jeho průběh aneb na co si dát pozor
 • Otázky a připomínky, diskuze
 • Zpětná vazba a ukončení semináře

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.