PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Garant programu MBA Management ve školství

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Věnuje se oblasti školství, IT a osobnímu rozvoji. Od roku 2015 působí jako ředitel Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 8 let působil ve funkci ředitele a jednatele IT společnosti, která se zaměřovala nejen na problematiku informačních a komunikačních technologií a jejich implementaci ve školách (správa sítí, autorizované poradenství, programátorské činnosti a vývoj SW apod.).

Profesně působí jako přední odborník, lektor a garant nejen kvalifikačních studií/kurzů ve školské oblasti a mimo ni, a to v mnoha různých vzdělávacích institucích v rámci celé ČR, kde se zaměřuje na oblasti školského práva a jeho aplikace, povinné školní dokumentace, školních matrik a jejich řádné vykazování atd.

Věnuje se také individuálnímu školení a rozvoji vedoucích pracovníků a pracovníků nejen ve školách a školských zařízení v rámci své praxe.

V roce 2012 se stal autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu pro profesní kvalifikace a současně od roku 2014 aktivně působí jako autorizovaná osoba jmenována MŠMT pro dané profesní kvalifikace, které má ve své gesci MŠMT.

Od roku 2013 aktivně působí jako soudní znalec jmenovaný předsedkyní Krajského soudu v Ostravě z pověření ministra spravedlnosti a téhož roku byl ustanoven do funkce přísedícího Okresního soudu v Ostravě.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.