(Webinář) - Lifestyle manažerů – návrat do formy v postkovidové době

Lifestyle manažerů neboli zdravý životní styl je velmi důležitý, protože ovlivňuje nejen zdravotní stav, ale také psychickou pohodu a celkovou výkonost manažera. Špatný životní styl manažerů může způsobit značné ztráty v sociální, výrobní i ekonomické oblasti, jeho pozitivní změna v zájmu zdraví a celkové pohody může naopak posílit jeho prosperitu. Je si však potřeba uvědomit, že stanovení optimálního rozsahu změn životního stylu pro daný typ manažera je vždy relativní (nevyjádřitelný v absolutních hodnotách) a závisí především na výchozím stavu jedince, proto doporučení nastavujeme individuálně a komplexně. V uplynulém i letošním roce byl životní styl nejen manažerů výrazně ovlivněn omezením sportovních aktivit v období vládních omezení.

Program semináře

 

V rámci webináře se účastníc seznámí se základními principy zdravého (aktivního) životního stylu manažerů zahrnující pravidla pro prevenci základních civilizačních chorob jako  je  obezita, hypertenze, diabetes mellitus, osteoporóza aj.

Důraz bude kladem na potencionální rizikové chování spojené  s výkonem manažerské funkce jako je např. nepravidelnost jídel, sres, nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nedostatečná a nepravidelná pohybová aktivita, časté přesuny mezi časovými pásmy aj.

Budou zohledněna specifika pro návrat do kondice po období omezení  sportovních aktivit  v době lockdownu.

 

Cíl webináře

Cílem je představit různé pohledy na lifestyle manažerů a diskutovat o nich. Naznačené aspekty kladou totiž mimořádně vysoké nároky na osobnost manažera, ve smyslu jeho znalostí a dovedností, ale zejména ve smyslu jeho osobnosti. Téměř každá osobnost manažera se musí orientovat ve složitém konkurenčním světě. Manažer musí obstát v komplikovaném světě práce, musí překonávat překážky, musí přečkávat období individuálně úspěšná a neúspěšná a měl by nalézt tomu odpovídající životní styl.

Organizace a pravidla

  • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
  • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
  • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
  • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

  • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
  • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
  • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
  • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.