Jak efektivně řídit teamy na dálku v psychicky vypjaté době?

Pandemie COVID19 vnesla do našich životů velký zmatek. Zejména na poli pracovním, kdy jsme byli nuceni ze dne na den přejít do virtuálního prostoru a vykonávat veškerou práci ON-LINE. To s sebou přineslo extrémní psychickou zátěž, nové formy komunikace, ale také obrovské nároky na sebedisciplínu a důslednost. V rámci webináře si položíme základní otázku: Jak vést lidi na dálku a přitom se z toho nezbláznit?

Program semináře

 

Na webináři si ukážeme efektivní způsoby řízení a motivace zaměstnanců ve virtuálním prostoru, podíváme se na zoubek specifické práci na HOME OFFICE, který už zůstane nedílnou součástí našich životů. Probereme specifika a možnosti efektivní komunikace v teamu na dálku, pozitiva a negativní stránky, zadávání úkolů online a nástroje pro kontrolu výsledků.

Dotkneme se ožehavé oblasti psychohygieny a rizik syndromu vyhoření, který je v době absolutního omezení sociálních kontaktů, velkým strašákem nás všech. Ukážeme si techniky, jak můžeme sami se sebou pracovat a udržovat v psychické pohodě sebe i ostatní členy virtuálního teamu.

 

Naučíme se:

 • Jak v teamu nastavit pravidla efektivní online komunikace
 • Jak definovat cíle, zadávat práci a motivovat zaměstnance na dálku
 • Jak udržet pozitivní atmosféru v teamu a nahradit chybějící sociální kontakt mezi zaměstnanci
 • Jak nakládat s časem v době pandemie – prioritizace a time managent
 • Jak si udržet zdravý rozum: Pravidla pro zachování duševního zdraví při práci z domova

 

Cíl webináře:

Cíle semináře je zamyslet se nad pravidly práce ve virtuálním prostoru, v rámci psychologie vedení a řízení lidí definovat nová pravidla pro vedení teamů na dálku a uvědomit si specifika této komunikace a práce z domácího prostředí.

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.