WEBINÁŘ: To nejpodstatnější z leadershipu (Leadership Essentials)

Ve webináři Leadership Essentials 1 jsme prodiskutovali rozdíly mezi transformačním a transakčním leadershipem a použití těchto stylů v praxi. V tomto pokračování se zaměříme na kompetenční modely leadershipu, kde si budeme definovat nezbytné schopnosti (skills), které leader musí mít. Na to navážeme tím, co teprve ze schopného manažera skutečného leadera. A to je filosofický a etický rámec leadershipu. Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech během tohoto webináře.

Program semináře

 

Co vám tento webinář přinese?

 • pochopení a osvojení si komplexity leadershipu
 • porozumění významu kompetenčních modelů leadershipu a jejich aplikace na specifické situace
 • pochopení, co dělá z kompetentního manažera skutečného leadera
 • filosofický a etický rámec leadershipu

Komu webinář doporučujeme?

 • top management a střední management
 • experti a mladí talenti, kteří mají ambici stát se leader
 • HR profesionálové
 • Posluchači DBA, MBA a MSc programů
 • není vhodné pro lidi bez vášně pro business a osobní rozvoj

Program webináře

 • High Impact Leadership Model
 • Licence to Lead model
 • filozofický a etický rámec leadershipu a jeho význam
 • autentický styl leadershipu, který vám přinese výsledky

 

Doporučení lektora 

Leadership dnes rozhoduje o úspěchu firem i jednotlivých lidí a je nezbytný pro dosažení „break through“. Tento webinář vám pomůže i k pochopení sama sebe i vašeho potenciálu. Jak říká prof. Sandel z Harvardu: „Self knowledge is like lost innocence but helps you to reach the stars“. Budeme diskutovat, procvičovat, , nudit se nebudete. Už se na vás těším.

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.