WEBINÁŘ: Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele

Po skončení období koronaviru nastala doba restartu ekonomiky. S tím je spojena řada personálních problémů, které je třeba řešit.K tomu ještě přistupují personální problémy spojené s novelou zákoníku práce a s nástupem cizinců na trh práce. V semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími pracovněprávními otázkami, které jsou s tím spojeny a odpovíme na dotazy účastníků.

Program semináře

 

Program:

 1. Legislativní aktuality

-              Sick days

-              Bridge days

-              Srážky ze mzdy v roce 2022

 1. Použití občanského zákoníku v personálních vztazích       
 2. Navýšení práv nad ZP
 3. Hlavní zásady zákoníku práce- zvláštní ochrana - spravedlivé odměňování- bezpečné podmínky -   neplatné právní jednání v rozporu s ochranou veřejného pořádku

 

 1. Předpisy, které může a musí vydávat zaměstnavatel
 2. Novela ZP 2020, problémy v praxi personalisty, jejich řešení
 3. Úloha personalisty při sjednání a skončení PP

 

Oblast před vznikem pracovního poměru

-              Výběrové řízení -   seznámení s povinnostmi Informační povinnost - Vstupní prohlídka

-              Příslib zaměstnání

-              Adhezní způsob

 

 1. Vznik pracovněprávního vztahu

-              Pracovní smlouva 

-              Faktický  a konkludentní pracovní poměr-

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 1. Skončení pracovního poměru

11.Povinnosti personalisty po skončení PP

 1. Práce z domova -Agenturní zaměstnávání
 2. Dočasné přidělení
 3. Náhrada škody- úloha personalisty- podmínky
 4. Přechod práv a povinností
 5. Pracovní doba
 6. Doručování personálních písemností
 7. Diskuse, dotazy

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.