Byznys modely 3 - Další portfolio byznys modelů k využití

V návaznosti na webináře "Byznys modely 1 a 2" představit další vybraná schémata/vzory v perspektivě "navigátoru". K úvahám, inovacím a individuálnímu, situačnímu a strategickému (rozvojovému) výběru (= otevřít se možnostem a nápadům).

Program semináře

Byznys modely mají společné prvky a rysy, jejichž prizmatem na ně dokázali nahlédnou mj. na Univerzitě v St. Gallenu. Identifikovali 60 vzorů byznys modelů (nejde jen o "plátna") pro různorodá využití v podnikání. Tento přehled dává (nejen) manažerům do ruky (a hlavy) arzenál, z něhož mohou vybírat či se nechat inspirovat a modely kombinovat. Na druhou stranu je zde stále možnost načrtnout si vlastní návrhy pro specifické situace (změny, projekty, agilitu, zákazníky…). 

 

S modely také souvisí jejich testování (testy hypotéz jak budou modely fumgovat). Je tedy fajn se s různými perspektivami testování také seznámit. Proto o testování bude na webináři také řeč.

 

Účasníci webináře budou mít v případě zájmu možnost získat 

 1. přehled 60 vzorů byznys modelů,
 2. jejich stručné popisy na kartičkách pro vlastní použití,
 3. převapení od lektora webináře Libora Friedela

 

Program webináře

 • Rekapitulace klíčových myšlenek z 1. a 2. části
 • Navigace byznys modely (celkem 60 modelů)
 • Testování byznys modelů (celkem přes 20 způsobů testování)
 • Shrnutí a závěr

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.