WEBINÁŘ: Aktuální otázky českého ústavního práva

Ústavní právo je často považováno za právní disciplínu, která je interpretačně volnější, a mohou tak do jejího výkladu promlouvat i politici či žurnalisté. Současná politika a otázky spojené s fungováním, právního státu i v kontextu práva EU generují na české politické scéně několik otázek, kterými se budeme v rámci webináře zabývat, abychom posluchačům zprostředkovali pohled jednoho z nejznámějších českých ústavních právníků, pana profesora Aleše Gerlocha.

Program semináře

 

Odborný program: 

 1. Nové složení Ústavního soudu a náměty k racionalizaci jeho činnosti (nominační proces kandidátů do ÚS a jeho úskalí).
 2. Meze zásahů ÚS do politických rozhodnutí parlamentu a vlády.
 3. Veřejná jednání Ústavního soudu, transparentnost vs. uzavřená rozhodování.
 4. Ústavní aspekty zavedení eura (Projednání přijetí eura ve vládě, v parlamentu, nebo referendum?)
 5. Korespondenční hlasování a volební systémy obecně.
 6. Rozhodnutí ÚS o snížení valorizace důchodů.
 7. Pozice ÚS ve vztahu k právu EU (Jak rozhodovat ústavně konformně v případě kolize práva EU a českého ústavního pořádku.)
 8. Přezkum aktů EU (zejména směrnic a nařízení). Právní síla nařízení EK vs. právní síla zákona v kontextu možnosti (oprávnění) obecného soudu ČR podat Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy na přezkum Nařízení EK.

 

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.