prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

Lektor

Aleš Gerloch je český právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem. V letech 2014–2022 zastával funkci prorektora pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy. Externě také vyučuje na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Od roku 2022 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy.

Přehrát video

V letech 2006 až 2014 na Právnické fakultě UK vykonával funkci děkana. Provozuje také advokátní praxi a od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády. Téhož roku byl zvolen Právníkem roku v oblasti veřejného práva. V roce 2008 obdržel stříbrnou medaili Antonína Randy, kterou získal jako významný představitel politického, veřejného a společenského života, za jeho zásluhy o fungování demokratického právního státu a významnou pomoc a spolupráci s Jednotou českých právníků.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.