WEBINÁŘ: Leadership založený na silných stránkách

Cílem webináře je seznámit se s konceptem vedení založeném na silných stránkách a možnostmi jeho uplatnění v praktické manažerské práci.

Program semináře

 

Hlavní myšlenka je jednoduchá (a není nová) - celý leadership může být o silných stránkách!

Již v roce 1966 naznačil Peter Drucker ve své knize The Effective Executive (Efektivní vedoucí) vlnu revoluce managementu, založenou na silných stránkách. David Cooperrider přidal v roce 1987 pole organizačního rozvoje a zvládání změn v konceptu Appreciative Inquiry (Uznalé zkoumání) svým zaměřením od řešení problémů k otázce "Co (tomu) dává život?". Byl to posun od soustředění na problém k soustředění na život. V posledních letech nabírá na síle vlna soustředěná na psychologii, zejména psychologii pozitivní, jejíž duchovním otcem je Martin Seligman. Od soustředění na to "Co je s lidmi (a manažery) blbě?", je lepší se pohybovat na poli "Co znamená vést dobrý život, který má význam a smysl a člověk se v něm plně angažuje?" Toto vzájemné propojení a synergie dává vzniknout lídrovství, založenému na silných stránkách. O jejich pojetí jsem již vedl v minulých letech dva webináře (11.11.2021 a 20.4.2023). Nyní nastal čas podívat se na celou filozofii či koncept, zarámovaný do oblasti vedení lidí (a sebe sama). Nejprve v otázkách a oblastech souvisejících s manažerským a organizačním životem. Poté (ve 2. dílu) ve vazbě na obecnější koncept prospívání, životní pohody (well-being) a vzkvétání, při aplikaci paradigmatu "zevnitř-ven", založeném na interním centru kontroly (jak tomu říkají psychologové). Jak to máme nastavené v sobě, tak se to promítá do vnějšího světa. Nejprve je identita (já jako osoba, člověk, muž/žena), poté až role (já jako lídr, manažer, zaměstnanec…). Šťastný člověk bude pravděpodobněji šťastným lídrem než naopak. Odraz do organizačního prostředí a kultury je nasnadě.

V sérii dvou webinářů budeme zkoumat a odhalovat podstatu a aplikaci lídrovství založeného na silných stránkách (1. díl) a dopady silných stránek na štěstí (2. díl). V pohledu, který v našem prostředí MBA studia není obvyklý. Proto z webináře mohou inspiraci vytěžit mj. studenti programů MBA Kreativní komunikace pro manažery, MBA Psychologie v managementu, MBA Leadership, MBA Strategický management či MBA Personální management. Zveme však všechny zájemce o téma leadershipu, silných stránek, štěstí a osobního rozvoje.

 

Dotknout se tématu můžete např. v článku https://www.ebschool.cz/stesti-jako-soucast-rizeni-cile-role-navyky

 

Abyste byli více spojeni s tématem, doporučuji vám "test" silných stránek. V češtině díky mé osobní iniciativě a překladu na https://forms.gle/rMKwW45gNh3PB65v6. Nejlépe, když to stihnete do 18.4.2024, abych pro vás stihl zpracovat výsledky a zaslat vám je.

 

 

Program 1. dílu webináře

 • Leadership - rekapitulace
 • Silné stránky - rekapitulace
 • Rozvoj konceptu vedení, založeném na silných stránkách
 • Oblasti praktického uplatnění konceptu vedení založeného na silných stránkách
  • Otázky, jak se ptát
  • Konverzace "jeden na jednoho"
  • Zpětná vazba založená na silných stránkách
  • Porady odpíchnuté od silných stránek
  • Další možnosti založené na silných stránkách - v týmová práci, řešení konfliktů, práci se stresem, zvládání změn, hodnocení zaměstnanců
 • Autentické a angažované vedení
 • Pokračování ve 2. dílu webináře

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.