Silné stránky osobnosti - nechte vzplanout to nejlepší z vás

V roce 2004 se na poli společenských věd poprvé v historii objevil společný jazyk napříč kulturami. Jazyk, popisující ty nejlepší kvality člověka - VIA klasifikace silných stránek a ctností. Svým způsobem povstala věda o lidském charakteru. Harvardský vědec Howard Gardner, zabývající se teorií mnohonásobných inteligencí toto popsal jako jednu z nejdůležitějších iniciativ v psychologii posledního století.

Program semináře

Pole pozitivní psychologie bylo zásadním způsobem obohaceno a získalo definitivní místo na výsluní. Silné stránky osobnosti, jsou-li aplikovány a využity, mají obrovský potenciál posílit prospívání, podpořit odolnost, zlepšit vztahy a vytvořit silné, podpůrné "kultury" v organizacích. Potřebujete k tomu "praktikujícího" (např. kouče, manažera, mentora, sociálního pracovníka, učitele…) a "klienta" (studenta, zaměstnance, koučovaného, "pacienta", ale třeba i sebe sama). Po době, kdy společenským i organizačním prostředím otřásaly rozporuplné poryvy pandemie a ve výzkumech a studiích se jednotně objevovala potřeba odolnosti, empatie, důrazu na well-being (prospívání) v organizacích, podnicích a firmách, je otázka poznání a zvládnutí našich univerzálních silých stránek charakteru zásadní pro "správu života" (životosprávu) v jakékoli osobní či profesní roli. Pojďme se v kostce seznámit s hlavními souvislostmi a vazbami fenoménu silných stránek a konkrétního pojetí VIA (Values In Action), s dopadem na manažerskou práci, lídrovství a prospívání v organizacích. Není typické "učit se" tomuto pohledu na manažerských školách a ve studiu MBA. A nepotřebujete na to být psychologové. Seznamte se, aplikujte (a pak se dále učte, poznávejte) a pozorujte pozitivní změny a účinky u sebe, kolegů a v organizacích.

Chcete-li se přihlásit na webinář, je velmi užitečné a výhodné zvládnout malé sebehodnocení či test, který vám poskytne vstup k lepšímu porozumění toho, o čem bude na webináři řeč. Získáte pořadí svých silných stránek v klasifikaci VIA. Věnujte zhruba 20 minut vyplnění sebehodnocení na tomto odkazu - https://bit.ly/VIAUPPV (spravuje Libor Friedel, lektor webináře a lektor ÚPPV/EBS, kouč silných stránek)
 
 

Detailní program: 

• Koncept pozitivní psychologie (netýká se pozitivního myšlení a esoteriky)
• Silné stránky charakteru (nejde o talenty, ani součást SWOT) - vaše nejlepší já
• 6 lidských ctnosti a 24 silných stránek
• 6 podoblastí silných stránek (všechny silné stránky nejsou stejné)
• 6 integračních strategií jak silné stránky uvést do života co nejlépe
• Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat
• Vybrané intervence pro silné stránky
• Dopady pro vdělávání, byznys, lídry, manažery a zaměstnance (pole do diskuse)
• Připojte se k výzvě - 21 dnů se silnými stránkami
• (Koučování založené na silných stránkách)
 
 

Cíl:

Seznámit s konceptem silných stránek v klasifikaci VIA (nejde o talenty pro personalistiku) a uvědomit si možnosti a dopady jejich využití a vědomé práce s těmito silnými stránkami v manažerské práci v organizacích i v osobním životě.
 
 

Organizace a pravidla

  • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
  • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
  • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
  • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

  • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
  • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
  • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
  • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.