WEBINÁŘ: Self-management, zvládání zátěžových situací

Cílem je přispět ke zvýšení povědomí o možnostech vlastní seberegulace v každodenním životě, při dlouhodobé zátěži, ve složitých životních situacích s ohledem na udržení vlastního psychického zdraví a kvalitu života.

Program semináře

 

 

 • Druhy zátěžových situací
 • Zdravotní následky nezpracované psychické zátěže
 • Konkrétní analýza biodromálních podmínek jednotlivce v pracovních listech
 • Možnosti zvládání zátěžových situací
 • Jak řídit běžné stresové situace
 • Jak využít složitých životních situací k osobnímu růstu

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Státní správa, územně samosprávní celky – úředníci jsou v častém osobním kontaktu a řeší náročné situace správního nebo právního charakteru.
 • OSVČ – individuální podnikatelé na vlastní zodpovědnost vytvářejí hodnoty pro další subjekty a spotřebitele. Jejich psychická zátěž je vysoká s ohledem na nepravidelnost příjmů a zvládnutí veškeré administrativy vůči firmám i státu.
 • Sociální služby – tato profesní skupina pracuje s lidmi ve složitých životních situacích, poskytuje jim podporu, vede je ke zvýšení soběstačnosti.
 • Zdravotnictví - ošetřující i pomocný personál trvale ve svém zaměstnání ošetřuje nemocné nebo zraněné, léčí symptomy a choroby pacientů. Personál často řeší náročné situace u jednotlivců.
 • Zemědělství a potravinářství –Při výrobě potravin je zdraví spotřebitele na prvním místě. Pro majitele a manažery podniků je náročná sezónnost prací, pro které je třeba zajistit dostatek zaměstnanců.
 • Policie, armáda, hasičský sbor – tito lidé pracují na ochraně celospolečenských zájmů a hodnot, na bezpečí právnických a fyzických osob, na zajištění majetku, životů, zdraví, plní úkoly požární ochrany, civilního nouzového plánování.
 • Obchod a marketing  -  hlavním úkolem prodejců je zvyšovat obraty společnosti, jedná se o výkonové povolání s trvalým tlakem na jejich osobnost.
 • Stavebnictví – navrhování, příprava a realizace staveb veřejného i soukromého charakteru, logistika, řízení financí a organizace práce jsou náročné pro každého řídícího pracovníka.
 • Bankovnictví a pojišťovnictví – zaměstnanci komunikují s občany v oblasti financí, spoření, hypoték, půjček, pojištění. Klienti na ně spoléhají při ohrožení rizikem majetkové újmy, či zabezpečení důstojného života.
 • Průmysl  - pro manažerské pozice je zde typická zátěž ze strany dodavatelů a zaměstnanců.

 

PODKLADY K WEBINÁŘI

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.