WEBINÁŘ: Hodnotové perspektivy organizace (strategie, lídři, kultura)

Cíl - Uvědomit si více perspektiv (vybral jsem tři) a pojetí toho, co lze nazvat "hodnotnou" (je to hodnotné, má to hodnotu) pro různé zainteresované strany - majiele firem a manažery, zákazníky, zaměstnance, organizaci jako celek…

Program semináře

 

Hodnota "protéká" a utváří se v každé organizaci. Má efekt na to, co jako hodnotné pro sebe vnímá zákazník a jaký ekonomický dopad (v širším slova smyslu) má takový "hodnotový tok" na organizaci.

Vezmeme-li v úvahu přístup "zevnit-ven" dostáváme se k důležitému pojetí organizačních hodnot. Pro mnohé jako pilíře či odrazový můstek k vytváření a přidávání další hodnoty v různorodých procesech.

Ani jednu z "hodnotových perspektiv" nelze v organizaci pominout neboť každá se svým způsobem podílí na (obecném) úspěchu organizace. Tím jak tyto perspektivy propojujeme a kterým perspektivám dáváme prioritu a klademe na ně důraz rozhodujeme o potenciálním efektu a důsledku konání a jednání. Všichni známe "něco za něco". Přesto se lze setkat i s očekáváními tyu "něco za nic" nebo "nic za něco". Když k tomuto (při)dávání a braní přiřadíte hodnoty a hledání jakési rovnováhy, mohou vznikat zajímavé výzvy či hodnotové konflikty.

Koneckonců, platí to i o osobních hodnotách či obecně o hodnotách v našem osobním životě. Před listopadovým webinářem o silných stránkách (11.11.2021) jste si mohli vyzkoušet "test" ohledně silných stránek. Teď můžete nahlédnout na své osobní hodnoty - http://bit.ly/10-hodnot.

Na mém prvním webináři v 5/2021 jsme (si) hodili kostkou změny. Teď můžeme hodit kostkou hodnot (během výuky v programech MBA v "mých" strategických předmětech na to nemám čas). Přidejte se k poslechu a diskusi. Těším se na virtuální viděnou a slyšenou. Zazoomujeme na hodnoty!

 

 1. Ekonomické pojetí hodnoty (a hodnotový řetězec)
 2. Zákaznické a uživatelské pojetí hodnoty (v 1/2022 byla řeč o UX)
 3. Ideové (zaměstnanecké, organizační) pojetí hodnoty (v 1/2022 byla řeč o CX)
 4. Priority, rovnováha, souvislosti (a naše vědomí a myšlení)
 5. (Hodnoty ve studiu a pro studium a učení (se))

 

PODKLADY K WEBINÁŘI 

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.