Tajemství pracovní motivace

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami a metodami účinné pracovní motivace i nejčastějšími chybami, kterých se organizace a manažeři při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, řešení praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Program semináře

 • Nástroje a metody pracovní motivace
 • Příčiny a důvody ztráty motivace
 • Motivace vnitřní a vnější, pozitivní a negativní, finanční a nefinanční
 • Rozdíly v pracovní motivaci zaměstnanců
 • Pravidla motivačního jednání manažerů
 • Principy a pravidla výkonového odměňování
 • Proč a jak funguje nemateriální motivace
 • Nejčastější mýty a nedorozumění týkající se pracovní motivace

Cílová skupina

Seminář je určen manažerům na všech řídících úrovních, kteří chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a vyměnit si své zkušenosti s kolegy z jiných firem. Seminář je velmi užitečný i pro personální manažery zabývající se školením a tréninky řídících a motivačních schopností zaměstnanců.

Registrace a účastnický poplatek

 K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.

 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 900 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

Doplňující informace

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

Kontakty

Máte dotaz k připravovanému semináři? Neváhejte se na nás obrátit.

 • Telefon: +420 224 247 011
 • E-mail: sabolova@ustavprava.cz

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.