Soutěž o studium na Ústavu práva a právní vědy s 50% slevou!

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. (ÚPPV) pro Vás ve spolupráci s European Business School SE (EBS) připravil speciální soutěž, ve které je možné vyhrát studium profesních programů MBA, LL. M., MPA, MSc., DBA, BBA, LL.D., LL.B., úplně zdarma. Každý zájemce o studium profesních programů na naší škole, který se přihlásí, nebo přihlásil v  období od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 a uhradí studium do 31. 10. 2018 bude automaticky zařazeni do slosování o voucher ke studiu jím vybraného profesního programu.

Kdo může vyhrát

  • Fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republice, řádně přihlášená a přijatá ke studiu programu MBA, která má zároveň uzavřenu smlouvu o studiu s provozovatelem soutěže, uhradila poplatek za studium a vyslovila souhlas s Pravidly soutěže a zároveň se osobně zúčastní slavnostního losování výherce soutěže v sídle provozovatele soutěže.
  • Přihláška ke studiu musí být podána v termínu od 1. 6. Do 31. 10. 2018 včetně.
  • Účastník soutěže musí mít uhrazen poplatek za studium studia nebo alespoň jeho ½ (školného). V případě výhry mu bude vrácena částka již uhrazeného poplatku (tedy v případě, že uhradil celý poplatek, tak mu bude vrácen celý poplatek a v případě, že uhradil ½ studia, mu bude vrácena ½).
  • Podmínky účasti v soutěži a zisku výhry upravují Pravidla spotřebitelské soutěže ze dne XY, vydané společností Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Poskytnutí výhry

  • Výhru může získat pouze fyzická osoba specifikovaná výše.
  • Výhru může využít pouze vylosovaný účastník osobně. Výhru nelze převádět na třetí osoby.
  • V případě neúčasti vylosovaného vítěze bude probíhat losování další až do vylosování přítomné osoby.

Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je Ústav práva a právní vědy, o.p.s., se sídlem Jablonského 640/2, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00.

Pravidla soutěže

Seznamte s plným zněním podmínek soutěže: Pravidla spotřebitelské soutěže

Kdy a kde proběhne losování výherce

úterý 20.11.2018
17:00 - 19:00
v prostorách Ústavu práva a právní vědy na adrese Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 Holešovice

Losování proběhne za osobní účasti všech potenciálních výherců. 

Přihláška ke studiu

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.