Prestížne štúdium MBA, LL.M., BBA

Študujte prezenčne alebo 100% online niektorý z uznávaných programov MBA, BBA, DBA, LL.M., LL.B., LL.D., MSc. či MPA u prestížneho poskytovateľa vzdelania v Českej republike. Študujte na pražskom Ústave práva a právní vědy. Študovať môžete na diaľku, z pohodlia domova alebo kancelárie.

Ústav práva a právní vědy

 • rešpektovaná profesijná škola, prvá svojho druhu v ČR
 • 20 rokov úspešnej existencie, viac než 2000 absolventov
 • poskytuje širokú ponuku profesijných programov a špecializácií
 • všetky programy a špecializácie sa dajú študovať prezenčne alebo 100% online

 

 

Čo štúdiom získate

 • prestížny a uznávaný profesijný titul
 • diplom od uznávaného poskytovateľa vzdelania
 • medzinárodne uznávaný certifikát IES
 • šancu na výrazný kariérny postup
 • nové poznatky a najaktuálnejšie know-how
 • cenné kontakty pre ďalší profesijný rozvoj

 

Ako prebieha klasické a online štúdium

 • dĺžka štúdia je 10 až 12 mesiacov
 • ak si vyberiete online štúdium, budete mať k dispozícii e-learningové videá, záznamy z prednášok, každý týždeň webinár ZADARMO, online knižnice, naše vlastné odborné publikácie a ďalšie štúdijné materiály
 • tematické stretnutia pre jednotlivé predmety prebiehajú vždy v sobotu a nedeľu
 • v priebehu štúdia vypracováva študent seminárne práce (témy prác si študent volí podľa svojho profesijného záujmu)
 • štúdium je zakončené spracovaním záverečnej práce
 • nasleduje slávnostná promócia v historickej budove pražského Rudolfina

 

 

Základné informácie o štúdiu

 • forma: 100% online alebo prezenčné štúdium
 • dĺžka: 1 rok
 • jazyk výuky: čeština alebo slovenčina (seminárne práce v slovenčine)
 • lokalita štúdia: Praha alebo odkiaľkoľvek (online)
 • zakončenie štúdia: spracovanie záverečnej práce
 • podmienky prijatia: VŠ alebo prax
 • zahájenie štúdia: apríl / október alebo kedykoľvek (online)

 

Aká je cena štúdia - nájdete tu

 • Kompletný cenník v eurách, všetky poplatky za štúdium - nájdete TU

 

Časté otázky týkajúce sa priebehu štúdia

1

Môžem študovať, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

Podmienkou prijatia do ponúkaných programov, okrem programov BBA a LL.B., je ukončené vysokoškolské vzdelanie (dostačujúce je ukončené bakalárske vzdelanie). V prípade, že záujemca o štúdium nemá vysokoškolské vzdelanie, je treba doložiť jeho prax. Bude od neho vyžiadané jeho profesionálne CV a potvrdenie od súčasného zamestnávateľa. Tieto dokumenty potom prechádzajú schválením správnej rady a riaditeľom ÚPPV. V prípade ich kladného vyhodnotenia je potom vystavené Rozhodnutie o udelení výnimky na štúdium.

2

Do kedy je potrebné podať prihlášku na štúdium?

Štúdium sa začína vždy 2x ročne. V apríli a v októbri. Ak máte možnosť štúdium hradiť v jednej splátke, platí tu pravidlo, že čím skôr pred zahájením štúdia si podáte prihlášku, tým je pre vás cena výhodnejšia.

3

V akom jazyku prebieha štúdium?

Štúdium prebieha v českom jazyku. Seminárne a dizertačné práce je možné písať aj v slovenskom jazyku. Výnimkou sú programy MBA Business Development a LL.M. International Commercial Law, ktoré sú vyučované v anglickom jazyku. Seminárne a dizertačné práce k uvedeným programom sa tiež píšu v anglickom jazyku.

4

Je potrebné fyzicky navštevovať školu?

Tematické stretnutia nie sú povinné, ale účasť na nich samozrejme odporúčame. Stretnete sa tu nielen so zaujímavými lektormi, ktorí sú priamo z praxe, ale za veľmi cenné považujeme aj stretnutie so "spolužiakmi". Spoznáte tu mnoho zaujímavých ľudí z praxe a určite sa budete môcť naučiť veľa nového aj od nich.

5

Kde sú k dispozícii študijné materiály?

Materiály k štúdiu majú študenti k dispozícii v študentskej sekcii. Ku každému predmetu je tu tzv. sylabus, v ktorom sa študent dozvie, čo je obsahom a cieľom daného predmetu, je tu uvedená odporúčaná literatúra a tiež návrhy tém seminárnych prác. Ďalej je ku každému predmetu k dispozícii prezentácia, ktorú lektor používa pri výučbe.

6

Aké sú kritériá pre seminárne práce?

Rozsahy seminárnych prác sú dané podľa zvoleného programu: BBA, LL.B. 8 - 12 normostrán, MBA MSc., LL.M., MPA 10 - 16 normostrán, DBA, LL.D. 12 - 20 normostrán. Každá seminárna práca by mala mať teoretickú časť, ktorá by však mala byť v minimálnom rozsahu. Podstatnú časť seminárnej práce potom tvorí praktická časť. Každá seminárna práca by mala mať svoj cieľ a konkrétne vyústenie.

7

Ako je to s literatúrou na štúdium?

Ústav práva a právní vědy vydáva skriptá lektorov, ktorí u nás vyučujú. Máme vlastné zdroje literatúry, z ktorých sa dá čerpať. Podľa zvoleného programu dostane študent skriptá súvisiace s náplňou jeho programu a v prípade záujmu o skriptá k predmetu, ktorý nie je v jeho zvolenom programe, ich môže u nás zakúpiť zo zľavou.

8

Kedy a kde sa konajú tematické stretnutia?

Tematické stretnutia, ďalej len TS, sa konajú priamo v priestoroch Ústavu práva a právnej vedy, o.p.s. Výučba prebieha soboty a nedele, výnimočne potom piatoky.

9

Ako je štúdium zakončené?

Pokiaľ Vašu záverečnú dizertačnú prácu klasifikuje lektor ako vyhovujúcu, štúdium tým úspešne končí.

 
 

Chcem viac informácií a najlepšiu cenu štúdia

Máte ďalšie otázky týkajúce sa štúdia na Ústavu práva a pravnej vedy? Napíšte nám, naše študijné oddelenie Vám obratom odpovie, dá Vám všetky informácie o štúdiu u nás a ponúkne Vám najlepšiu cenu a možnosť financovania štúdia.

Potkejte se s námi ve středu 15. 5. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.