Co je to titul MBA?

Profesní vzdělávací programy MBA se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností.

Titul MBA

Master of Business Administration (MBA) je profesní vzdělávací program, který je určen převážně manažerům, jakožto reprezentantům středního, vyššího ale i vrcholového managementu v oblasti soukromého anebo veřejného sektoru. Mimo jiné také podnikatelům, zaměstnancům státní správy a vůbec všem, kteří chtějí získat profesní náskok před ostatními.

Přihláška zde

Historie udělování titulů MBA

Úplné začátky o poskytování profesních programů MBA se datují do 20. let 20. století, kdy začínal průlomový rozvoj průmyslu a obchodu ve Spojených státech, který znamenal zvyšující se nároky na pracovníky ve vedoucích pozicích. Snahu o zdokonalování manažerských schopností vyřešily nově vzniklé MBA programy. První MBA vzniklo v roce 1910 na prestižní Harvardově universitě v Bostonu (USA, Massachussets), druhá škola, která nabízela tento druh studia, byla Chicago University (Chicago) a třetí Whartnon Business School – Pennsylvánská univerzita ve Philadelphii. Ve světě se odhaduje asi 800 akreditovaných MBA škol. Dnes je MBA záležitostí především USA a Velké Británie, ale jeho celosvětový nárůst každým dnem nezastavitelně roste a velkou oblibu si vybojoval i u manažerů v České republice.

Výuku MBA zajišťují lektoři z praxe

Výuka je zajištěna odborníky z praxe, kteří studentům předávají vlastní know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi v příslušném oboru, a kteří jsou nad rámec standardních výukových metod ochotni se studenty probrat jejich konkrétní manažerské problémy a poskytnout jim rady z vlastní profesní praxe. Tematická setkání s našimi lektory jsou tedy zaměřena nejen na teoretickou výuku, ale především na praktické řešení konkrétních témat. Dalším bonusem studia je, že absolventi získají rovněž mnoho cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

Přihláška zde

Nabídka vzdělávacích programů, které lze v rámci MBA studovat, je široká, svoji specializaci a obor tak najde téměř každý.

Aktuální nabídku programů MBA pro tento cyklus najdete ZDE.

Titul MBA

Studium profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration) není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Absolvováním profesně vzdělávacího programu nedochází k získání akademického titulu, ale k získání profesního titulu MBA.

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je určen pro manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory. Titul dává veřejnosti vědět, že absolvent studia úspěšně zakončil profesní vzdělávání nad rámec vysokoškolského studia a je oprávněn užívat titul Master of Business Administration ve zkratce MBA psaný za jménem.

Jak správně vybrat studijní program?

V České republice je v dnešní době mnoho institucí nabízejících studium MBA. Tyto instituce se liší nejenom strukturou, cenou, personálním zabezpečením, ale hlavně kvalitou. Zásadním problémem je v současné době skutečnost, že nekvalitní poskytovatelé MBA programů odčerpávají kvalitní uchazeče pro „opravdové“ MBA. Pokud tedy chcete studovat MBA v České republice, není jednoduché zvolit si správnou instituci pro studium. Důležitým vodítkem při výběru může být například cena za studium, tradice, lektorský tým, nabízené obory apod.

Přihláška zde

Potkejte se s námi ve středu 10. 7. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.