Ústav práva a právní vědy

 • rešpektovaná profesijná škola, prvá svojho druhu v ČR
 • 15 rokov úspešnej existencie, viac než 1500 absolventov
 • poskytuje širokú ponuku profesijných programov a špecializácií
 • všetky programy a špecializácie sa dajú študovať 100% online

 

 

Čo štúdiom získate

 • prestížny a uznávaný profesijný titul
 • diplom od uznávaného poskytovateľa vzdelania
 • medzinárodne uznávaný certifikát IES
 • šancu na výrazný kariérny postup
 • nové poznatky a najaktuálnejšie know-how
 • cenné kontakty pre ďalší profesijný rozvoj

 

Ako prebieha online štúdium

 • štúdium prebieha osvedčenou metódou „by publication“
 • v priebehu štúdia vypracováva študent seminárne práce
 • témy prác si študent volí podľa svojho profesijného záujmu
 • v rámci online programu neprebieha osobná účasť na výuke ani e-learningové testy

 

 

Základné informácie o online štúdiu

 • forma: 100% online
 • dĺžka: 1 rok
 • jazyk výuky: čeština alebo slovenčina (seminárne práce v slovenčine)
 • lokalita štúdia: odkiaľkoľvek
 • zakončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce a skúška
 • podmienky prijatia: VŠ alebo prax
 • zahájenie štúdia: kedykoľvek

Časté dotazy týkající se průběhu studia

1

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Tematická setkání, dále jen TS, se konají přímo v protorách Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Výuka probíhá o sobotách a nedělích, výjimečně pak v pátek.

2

Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Materiály ke studiu mají studenti k dispozici ve studentsKé sekci. Ke každému předmětu je zde tzv. sylabus, ve kterém se student dozví, co je obsahem a cílem daného předmětu, je zde uvedena doporučená litratura a také návrhy témat seminárních prací. Dále je ke každému předmětu k dispozici prezentace, kterou lektor používá při výuce.

3

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: BBA, LLB – 8 -12 normostran, MBA MSc., LLM., MPA – 10 – 16 normostran, DBA, LLD – 12 – 20 normostran. Každá seminární práce by měla mít část teoretickou, která by však měla být v minimálním rozsahu. Podstatnou část seminární práce pak tvoří část praktická. Každá seminární práce by měla mít svůj cíl a konkrétní vyústění.

4

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá v českém jazyce. Seminární a disertační práce lze však psát i v jazyce slovenském. Vyjímkou jsou programy MBA Business Development a LLM International Commercial Law, které jsou vyučovány v jazyce anglickém. Seminární a disertační práce k uvedeným programům se též píší v anglickém jazyce.

5

Jak je to s literaturou ke studiu?

Ústav práva a právní vědy vydává skripta lektorů, kteří u nás vyučují. Máme tedy vlastní zdroje literatury, ze kterých lze čerpat. Dle zvoleného programu dostane student skripta vázající se k tomu, co je náplní jeho programu a v případě, že bude mít zájem o skripta k předmětu, který není v jeho zvoleném programu, může je u nás zakoupit se slevou.

6

Mohu studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

Podmínkou k přijetí do nabízených programů, vyjma programů BBA a LLB, je ukončené vysokoškolské vzdělání (dostačující je ukončené bakalářské vzdělání). V případě, že zájemce o studium nemá vysokoškolské vzdělání, je potřeba doložit jeho praxi. Bude od něj tedy vyžádáno jeho profesní CV a potvrzení od stávajícího zaměstnavatele. Tyto dokumenty pak prochází schválením správní rady a ředitelem ÚPPV. V případě jejich kladného vyhodnocení je pak vystaveno Rozhodnutí o udělení výjimky ke studiu.

7

Jak probíhá závěrečná profesní zkouška?

Závěrečná zkouška trvá cca 1 - 1,5 hod. Student je zkoušen tří člennou komisí, a to ze tří okruhů. Z každého okruhu student odpoví na jednu otázku (otázky se nelosují, ale lektoři se na nich dohodnou před zahájením ZZK). Dále pak následuje obahjoba disertační práce.

8

Jaké jsou možnosti přerušení studia?

Studium by mělo trvat 12 - 14 měsíců, ale smlouva se standardně vyhotovuje na 2 roky. Student tedy může studium přerušit na 6 měsíců. Ze závažných důvodů lze ale studium přerušit až na 12 měsíců.

9

Jaké jsou možnosti přeřazení do jiného programu?

Pokud student během studia zjistí, že by mu více vyhovoval jakýkoli jiný program, který naše instutice nabízí, není žádný problém zažádat si o změnu programu, a to zcela bez poplatku. Pokud má student již vyhotovenou část seminárních prací, lze některé z nich uznat. V rámci povinně volitelných předmětů lze uznat cokoli. V rámci pevně daných předmětů záleží, zda se dané předměty shodují a záleží zde na individuální dohodě.

 

 

Cenník online štúdia

 

 

 

 

 

 

Štúdium na splátky

Až 4 splátky

Učebnice v cene

15 rokov tradície

Elitnej lektori

Nastandartní manažérske vzdelanie

Teraz akcia

1 splátka

Učebnice v cene

15 rokov tradície

Elitnej lektori

Nastandartní manažérske vzdelanie

Štúdium v dvoch

Až 2 splátky

Učebnice v cene

15 rokov tradície

Elitnej lektori

Nastandartní manažérske vzdelanie

Programy MBA - Master of Business Administration 3 360 € 3 280 € 3 000 €
Programy BBA - Bachelor of Business Administration 1 760 € 1 680 € 1 600 €
Programy DBA - Doctor of Business Administration 5 050 € 4 950 € 4 550 €
Programy LL.M. - Master of Laws 3 360 € 3 280 € 3 000 €
Program LL.B. – Bachelor of Laws 1 760 € 1 680 € 1 600 €
Program LL.D. - Doctor of Laws 5 050 € 4 950 € 4 550 €
Program MSc. - Master of Science 3 360 € 3 280 € 3 000 €
Program MPA - Master of Public Administration 3 360 € 3 280 € 3 000 €
Programmes MBA & LL.M. in English Language 3 360 € 3 280 € 3 000 €

K vyššie uvedeným cenám je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 120 € za administráciu prihlášky.

K cenám školného bude pripočítaná DPH v zákonnej výške. 

 
 
 

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

 
MBA

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA

Pracuji na vysoké škole jako vysokoškolský pedagog, jsem vedoucím katedry atletiky na fakultě tělesné výchovy a sportu, a mimo jiné také ještě člen předsednictva akademického senátu této fakulty.
 
MBA

PhDr. Libor Fučík, MBA

Šestnáct let jsem pracoval u farmaceutických firem na různých pozicích, začal jsem jako farmaceutický zástupce a naposled jsem skončil jako ředitel společnosti.
 
MBA

Mgr. Marcela Hofnerová, MBA

Mám vystudovanou odbornou pedagogiku a historii a pracuji 20 let jako učitelka na střední škole.
 
LL.M.

PaeDr. Ing. Josef Veselý, Ph.D., MBA, LLM

Pocházím z podnikatelského prostředí a vykonávám profesi daňového poradce a dále jsem soudní znalec v oboru oceňování podniku.
 
MBA

Ing. Jiří Klička, MBA

Než jsem se rozhodl studovat na UPPV, tak jsem byl po vysoké škole. Vykonával jsem praxi v oblasti interního auditu, ale pořád jsem se chtěl nějakým způsobem dále rozvíjet a UPPV nabízel to co bych chtěl.
 
MBA

Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 
MBA

Ing. Karel Novotný, MBA

Jsem zaměstnaný v energetice u společnosti ČEPS Invest jako vedoucí projektant. Chtěl jsem se dozvědět více o obchodním právu, korporátním právu, o insolvencích, a z toho důvodu jsem se dal na studium MBA Obchodní právo.
 
 
 
 
 
 

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Naše studijní oddělení vám rádo zodpoví jakoukoliv otázku týkající se studia na Ústavu práva a právní vědy. Další informace se můžete dozvědět také v části Jak studium probíhá. Pokud jste ani tak nenalezli odpověď na svou otázku, vyplňte prosím formulář níže a vyčkejte na odpověď našeho studijního oddělení.

Přijďte ve středu 21. 4. 2021 od 15:00 do 18:00 hod.

na Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, 4 patro - 1 minuta od stanice metra Nádraží Holešovice

Poznáte moderní prostředí Ústavu práva a pravní vědy, setkáte se se zástupci jeho vedení a dozvíte se vše potřebné o studiu. Pro každého návštěvníka máme navíc připraven zajímavý bonus!

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy také řadu výhod. Jmenovitě například skripta ke studiu zdarma, možnost navštěvovat odborné semináře, ale i třeba rychlejší růst v kariérním žebříčku.

Všechny benefity studenta

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Velkou výhodou studia na ÚPPV je možnost zůčasnit se všech tematických setkání, které v daném semestru vypíšeme. Nad rámec svého oboru tak můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo vaše zaměření. 

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

91 % absolventů získalo lepší pracovní uplatnění. Při absolvování studia získáte nejen titul MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. či DBA, ale také mezinárodní certifikát IES, který vede ke zlepšení Vašeho postavení na trhu práce.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování některého z našich profesních programů získáte lepší uplatnění v rámci firemního prostředí. 

Mezinárodní certifikaci IES

Mezinárodní certifikát IES (International Education Society) je absolventům certifikovaných subjektů vydáván již od roku 1997. Za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Akreditaci EADL

European Association for Distance Learning uděluje vybraným vzdělávacím subjektům akreditaci EADL, která zajišťuje kvalitu distančního a online vzdělávání v mezinárodním měřítku.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Ústav práva a právní vědy je vědecká a vzdělávací instituce, která poskytuje největší nabídku manažerských studijních programů v České republice. Celkem jich nabízí 8 ve více než 30 mutacích. Vyberte si ten pravý pro Vás!

Distanční formu studia

Všechny naše programy jsou studovány v dálkové formě a docházka na našich pravidelně pořádaných přednáškách tak není povinná. Kvalita distančního a online studia je zajištěna akreditací EADL.

Odborná literatura psaná našimi lektory ke studiu zdarma

Pravidělně vydáváme a neustále aktualizujeme odbornou literaturu z nejrůznějších oborů psanou našimi lektory. Tu pak poskytujeme našim studentům zdarma.

5 seminářů na ÚPPV dle vlastního výběru zdarma

Mimo přednášek (tematická setkání) má každý student možnost navštívit až 5 odborných seminářů určené veřejnosti zdarma. 

Slevu 50% na další semináře

Pro ambiciózní studenty jsou pak ostatní semináře pro veřejnost se slevou 50%. Výběr seminářů je velký.

Slevu 20% na právní služby nebo další publikace

Pokud byste běhěm studia potřebovali právní poradenství či si pořídit odbornou literaturu nad rámec studijního programu, máte na tyto služby slevu 20%.

Délku studia v rozmezí 12 až 14 měsíců

Distanční forma a doba studia pouze 12 až 14 měsíců je skvělou volbou pro zaměstnané, kteří si chtějí zlepšit své postavení na trhu práce.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.